Selvhjælpsbog om PTSD

Det kan lade sig gøre at komme sig over PTSD. Læs hvordan i “Kom over dit livs traume”.

Kom over dit livs traume

Posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) er en psykisk sygdom, der kan opstå efter voldsomme begivenheder, som man enten har være involveret i eller vidne til. Det kan fx være overfald, voldtægt, trafikulykker eller krig og naturkatastrofer. Voldomme oplevelser, hvor mennesker har været i livsfare eller oplevet at miste kontrollen, kan synes at hænge i kroppen efterfølgende. I værste fald kan det for nogle resultere i PTSD.

Casper Aaen forsøger med denne selvhjælpsbog at guide læseren igennem et 11 uger langt forløb, der hjælper med at bearbejde traumet og på den måde komme videre og få det bedre.

 

Køb bogen - Overskud fra bogsalg går ubeskåret til arbejdet for et godt liv til flere.

Mange får bearbejdet oplevelsen af at have været i livsfare eller at have mistet kontrollen og lever videre uden mén. Men hos nogle sætter oplevelsen sig fast.

Har du PTSD, plages du af genoplevelser i form af billeder, tanker eller følelser om den traumatiske hændelse. Du vil typisk undgå tanker, ting, steder og personer, der minder dig om det, der skete, fordi det udløser angst, sorg, skyld og skam. Men sådan en undvigelsesmanøvre vedligeholder på længere sigt symptomerne på PTSD. 

Hvad er PTSD?

Posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) er en psykisk sygdom, der kan opstå efter voldsomme begivenheder, som man enten har været involveret i eller vidne til. Det kan fx være overfald, voldtægt, trafikulykker eller krig og naturkatastrofer.

Jo mere du forsøger at undgå det, der giver ubehag, jo stærkere vil de ubehagelige følelser og angsten blive. I stedet skal du udsætte dig for de situationer, du er bange for på en tryg måde. Gør du det systematisk, vil ubehaget og angsten bliver mindre.

“Kom over dit livs traume” er en selvhjælpsbog til mennesker med mild til moderat PTSD.  

Bogens metode er inspireret af den evidensbaserede PTSD-behandling 'Prolonged Exposure', der er udviklet af den amerikanske professor Edna Foa. 

Gennem bogens 11-ugers program vil du lære, hvordan du konfronterer symptomerne på PTSD på en systematisk og tryg måde. Du vil få konkrete anvisninger til, hvordan du kan bearbejde ubehagelige erindringer om traumet, så de ikke plager dig i hverdagen. På den måde vil du opleve færre symptomer. 

Bogens første del beskriver mekanismerne bag PTSD, mens anden del guider dig gennem det 11 uger lange forløb. Derudover er der gode råd til dine pårørende. Også fagprofessionelle kan finde inspiration til nye måder at hjælpe klienter med PTSD på. 

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883