De nære – men til tider svære – relationer

Nære og trygge relationer er vigtige for vores psykiske trivsel. Men ofte er det også relationen til de allernærmeste, der er den sværeste, fx til ens partner eller børn. Det er i relationerne, at vi udvikler os og lære os selv at kende, og relationen til vores forældre præger os og vil senere i livet vise sig i vores relationer til andre. Gode relationer kan være en stor støtte, hvis man har en psykisk sygdom eller sårbarhed, men nogle gange kan det også være de nære relationer, der udløser eller vedligeholder psykiske sygdomme.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883