Brugere hjælper brugere

Peer-projektet er et metodeudviklings-projekt i et partnerskab mellem Vejle Kommunes socialpsykiatri og Psykiatrifonden.

"Det er kort fortalt en tidsbegrænset mentorordning mellem en person, der er kommet sig efter en psykisk sygdom og fungerer som mentor, og en person, der ikke er lige så langt i sin recovery," forklarer Charlotte Hallin, projektleder for Peer-projektet i Psykiatrifonden.

Peer og peer-mentor mødes regelmæssigt og laver aktiviteter sammen i lokalsamfundet i en periode på seks måneder med mulighed for at forlænge til ni måneder. Det kan fx være at mødes på en café eller at gå i biografen sammen.

"Vi blander os ikke i, hvordan relationen udvikler sig, men det handler om at være rollemodel og inspirere hinanden. Vores mål er at undersøge, om det at dele reco-very-erfaringer og på den måde tilbringe tid sammen med en ligesindet, som ‘peer’ jo betyder, kan skabe positive resultater for begge parter i form af håb, trivsel og deltagelse i det lokale, sociale liv. Det viser internationale erfaringer, men det er stadig en relativt uprøvet tilgang i Danmark.”

Til glæde for begge parter

En gang om måneden får peer-mentorerne undervisning i bl.a. kommunikation, i at lytte aktivt og sætte grænser for at klæde dem bedre på til rollen. Her kan de også dele erfaringer og få sparring på samværet med peer’en.

"Vi kan se og høre på dem, at begge parter har glæde af at være med. Det at møde en, som har lært at mestre sin sygdom og kender til problemerne, har en anden troværdighed end mødet med en fagprofessionel. Og at det er frivilligt – at en anden gør noget for en – betyder også meget. For mentoren er det at opdage, at al den lidelse, man har oplevet, kan vendes til noget positivt og bruges af andre, meget værdifuldt," siger Charlotte Hallin.

Peer-projektet rummer både måling og evaluering. Deltagerne besvarer et spørgeskema før start og efter afslutning for at måle på effekten, og Rambøll er evaluator på puljen, oplyser Charlotte Hallin.

Samlet set vil projektet omfatte 40-60 peers og peer-mentorer. For at deltage skal man bo i Vejle og være henholdsvis 18-40 år (peers) og 18-50 år (peer-mentorer).

Næsten alle mentorerne på første hold er i uddannelse eller arbejde. Peer’erne rekrutteres fra socialpsykiatrien, og for begge parter gælder, at deltagelse i projektet er frivilligt.

Læs om Karina Jeppesen som har fået en mentor gennem projektet. 

Læs mere om peerprojektet

Hvad ved vi om effekten af peer-støtte?

Hvad er en peer-mentor?

Afprøvning af peer-to-peer-metoden i en dansk sammenhæng

Forholdet til andre ændrer sig

Følelseslivet udvikler vi sammen med andre

Vores forhold til andre lærer vi af far og mor

Gode råd til pårørende

Livet tæt på psykisk sygdom

Sådan hjælper min mentor mig

Se dine følelser i øjnene

Hvad er ensomhed?

Sådan bryder du ensomheden

Personlig beretning: Utilstrækkelighed var mit mellemnavn

Personlig beretning: Dun blev til fjer og fjer blev til vinger

Interview med forfatter: Mennesket i frit fald

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883