Se dine følelser I øjnene

De fleste mennesker undviger bestemte følelser. Men det har konsekvenser fremover, hvis du ignorerer dine følelser i dag. Læs et uddrag fra bogen “Lev med dine følelser”, som netop er genudgivet.

Lev med dine følelser

Det kan være svært at forstå, hvor følelserne præcist kommer fra, hvad de betyder, og ikke mindst hvordan man skal håndtere dem. Det handler denne bog om. Køb bogen her!

Mennesker søger helt naturligt efter ro og velvære. I situationer eller perioder, hvor du mærker en indre uro eller spænding, vil du ofte automatisk fjerne fokus fra dine følelser i den tro, at du dermed finder ro.

Følelser, der vedvarende skaber uro, bunder tit i, at man har oplevet et tab, at der er problemer i en vigtig relation, eller at man frygter, at noget bestemt vil ske i fremtiden. Du befinder dig måske i et miljø, hvor det ikke umiddelbart er let at løse problemerne. Det kan være i et parforhold, i familien eller på arbejdspladsen. Måske oplever du oven i købet kritik af din opførsel og føler derfor, at du ikke er accepteret, og at du står alene med problemerne – uden at vide, hvad du kan gøre for at ændre situationen. 

Det kan være vanskeligt at forholde sig til og handle i forhold til negative følelser, hvis de skaber en trang til at flygte. Det er en naturlig overlevelsesmekanisme at stikke af i svære situationer, men på længere sigt giver det dig flere problemer.

Undvigelse giver bagslag

Mange undvigelsesformer ender med at blive destruktive, også selvom de hjælper i øjeblikket. Nogle mennesker har så svært ved at håndtere følelser og situationer, at de fx udvikler spiseforstyrrelser eller alkoholisme, forsøger at begå selvmord eller tyer til selvdestruktiv adfærd, fx cutting.

Undvigelsesadfærd kan også være destruktiv uden at være så tydelig som de nævnte former. Hvis man flytter sit fokus, hver gang noget bliver svært, er der også tale om undvigelse, som er ødelæggende, og som forhindrer en i at løse konflikter.

Hvis du har oplevet, at en bestemt undvigelsesadfærd har hjulpet på kort sigt – måske har du fjernet din opmærksomhed fra en følelse af tristhed, ubehag eller frygt – kan du få trang til at gentage det destruktive handlemønster. Måske er du ikke klar over, hvor destruktivt et handlemønster kan være, når du har oplevet, at det var en lettelse at få tankerne væk fra det egentlige problem. Du oplever måske oven i købet en form for handlekraft og kontrol, når du er i stand til at flytte dit fokus til noget andet.   

Det destruktive mønster kan være forførende, hvis du ikke tør mærke efter det negative, eller hvis du oplever, at det er uoverskueligt at løse de problemer, der vækker følelserne. Men på længere sigt skaber en sådan selvdestruktiv adfærd endnu flere negative følelser og forhindrer dig i at løse dine problemer og skabe et godt liv. 

Konsekvenser ved at lytte til følelserne

Det er svært at lytte til negative følelser, fordi det kan have voldsomme konsekvenser at tage dem alvorligt. Måske opdager du, at du er nødt til at lade dig skille, afbryde en uddannelse eller sige dit job op, hvis du skal handle i overensstemmelse med, hvad du føler inderst inde.

Det kan virke, som om dine problemer bliver endnu større eller flere, hvis du skal tage afgørende beslutninger, og det kan være uoverskueligt at skulle begynde at leve på en ny måde. Du tænker måske: "Jeg ved, hvad jeg har, men ikke hvad jeg får". Det kendte opleves tit mere trygt end det ukendte – selv når det kendte gør dig ulykkelig. Måske bliver du i et parforhold, fordi du er bange for din partners reaktion eller for din egen følelse af ensomhed. Følelsesmæssig undvigelsesadfærd kan fastholde dig i et dysfunktionelt forhold eller en tærende situation i lang tid. 

Spørg dig selv, i hvilke situationer du føler ubehag. Undersøg, hvilke konkrete ting der vækker negative følelser hos dig. Hvis det er svært at sætte en finger på det, kan du starte med at notere i stikordsform, hvornår du føler dig dårligt tilpas, hvilken situation du er i, og hvilke tanker du får. Efterhånden vil du kunne se et mønster eller blive bevidst om nogle essentielle forhold i dit liv.  

Undvigelse skaber en ond cirkel 

Hvis du forsøger at ignorere dine følelser, mindsker du generelt din tolerance over for stærke følelser. Din undvigelsesadfærd bliver i højere og højere grad en umiddelbar måde at reagere på i mange situationer. Du vil automatisk skabe en negativ cirkel (se figuren). Du vil måske – netop på grund af din generelle tendens til ikke at mærke efter – have svært ved at opdage eller se i øjnene, at din adfærd har fanget dig i en ond cirkel.  

I mit arbejde som psykolog har jeg aldrig oplevet, at nogen fandt det nemt at ændre deres undvigende adfærd. På den anden side har jeg ofte set, hvordan mennesker med øvelse er blevet bedre og bedre til at lytte til mavefornemmelse og følelsesmæssige reaktioner. Det har en afgørende positiv effekt på ens liv.Jeg har oplevet, hvordan fortvivlede klienter har opøvet evnen til at bruge deres følelser i et konstruktivt samarbejde med fornuften og på den måde er blevet bedre til at tage vare på sig selv og deres liv. Det gode ved følelser er, at uanset hvor lang tid man ignorerer dem, holder de ikke op med at tale til en. Det er aldrig for sent at inddrage dem og tage imod den information, de giver, for at skabe et mere harmonisk liv og en langt mere positiv sindstilstand.

Du kan selv opøve din følelsesmæssige tolerance og blive bedre til at regulere dine følelser. Målet er at lære at leve med følelserne – så du ikke flygter fra dem, men i stedet håndterer dem og bruger dem konstruktivt.

Uddrag af bogen "Lev med dine følelser" af Casper Aaen

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883