Særlig sensitivitet kræver særlig opmærksomhed

De senere år er der skrevet og sagt meget om begrebet særlig sensitivitet, især i dameblade og livsstilsmagasiner. Nogle ryster på hovedet ad det populære begreb, som andre med stor iver tager til sig. Psykiatrifondens chefpsykolog Michael Danielsen kaster lys over begrebet, og hvilke forholdsregler man bør tage, hvis man er særligt sensitiv.

”Grunden til, at mange ser skævt til begrebet særlig sensitivitet, er nok, at det i mange sammenhænge er fremstillet som noget, meget sarte personer er udstyret med. Og at vi skal have ondt af dem. Men det er jo ikke tilfældet, for det er ikke det, der ligger i at være særligt sensitiv,” siger Psykiatrifondens chefpsykolog Michael Danielsen og fortsætter: 

“De indtryk, som omverdenen hele tiden bombarderer os med, opfatter og forstår en person, der er særligt sensitiv, blot med en større grundighed end gennemsnittet. Og det er jo i høj grad positivt, så længe man bare er bevidst om det og ved, hvordan man kan håndtere det.”

Tegn på særlig sensitivitet  

Er du særligt sensitiv? 

- Tag testen!  

Hvis man er særligt sensitiv, kan man bl.a. opleve, at man opfatter alt fra lyde, lugte og signaler fra andre mennesker langt stærkere end andre. Det giver en risiko for, at man nemt bliver overstimuleret, hvilket i det lange løb kan føre til stress og angst. Vil man vende sin særlige sensitivitet til noget positivt kræver det først og fremmest, at man er bevidst om den, og at man ikke forveksler sensitiviteten med noget andet: 

”Hvis jeg konstaterer, at helt almindelige udfordringer i hverdagen, fx på jobbet, i familielivet eller skolen, er forbundet med frygt eller ulyst, så skal jeg spørge mig selv, hvad der er på spil. Har man lige fået tvillinger og har ikke sovet i flere uger, eller er et nært familiemedlem blevet indlagt på hospitalet, så er det ikke så underligt, at man i den periode er mere sensitiv. Men hvis der ikke umiddelbart er grunde til sensitiviteten, så kan det være symptomer på noget andet – fx psykisk sygdom eller blivende karaktertræk.”

Sådan tackler man særlig sensitivitet

Hvis man konstaterer, at man er særligt sensitiv, er rådet fra Michael Danielsen, at man sætter klare retningslinjer for sig selv, så man så vidt muligt undgår at blive overstimuleret. Det er nemlig ikke kun omverdenen, der som udgangspunkt skal indrette sig:  

undefined”Det er også dit ansvar at tilpasse dig, hvis du er særligt sensitiv. Eftersom det er dig, der ved, hvordan du bedst fungerer, er det vigtigt, at du både selv gør, hvad du kan for at forebygge overstimulation, men også involverer dine omgivelser i den udstrækning, det vil give mening for dem, så de bedre kan forstå dig. Du bliver altså nødt til at regulere dit liv, så du kan være i verden og ikke kun omvendt.” 

Til gengæld kan der være meget godt i vente for den, der accepterer sin særlige sensitivitet og lærer at regulere sit liv i forhold til den. Faktisk viser undersøgelser, at særligt sensitive kan blive mere robuste end andre, hvis de tager hensyn til sensitiviteten:

”Effekten går begge veje. Hvis jeg er særligt sensitiv, gør det større indtryk på mig at høre en koncert, der er virkelig god. Man lever stærkere og glædes og begejstres måske i højere grad i hverdagen. Jeg hører samtlige mellemtoner i akkorden, kan man sige. Som mennesker er vi programmeret til at se begrænsninger, men det gælder ikke nødvendigvis for særligt sensitive. De kan måske bedre se fordelene.”

Vil man bruge den særlige sensitivitet positivt, kræver det, at man anerkender, at effekten går begge veje, så man kan tage sine forholdsregler og så vidt mulig afværge de negative effekter:

”Det kræver, at du er særligt opmærksom på, hvad det kræver af dig som særligt sensitiv, og tager forholdsregler. Hvis du fx skal holde et foredrag for mange mennesker, så kan det godt være, at du ikke skal mingle med 800 mennesker i pausen også, men i stedet gå ned på dit hotelværelse og få pulsen ned. Man føler ting stærkere end andre, og det kan udmatte en og føre til overstimulering. Det skal man prøve at undgå.”

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

PSYKIATRIFONDEN
Hejrevej 43
2400 København NV
Tlf. reception: 3929 3909
Rådgivningen: 3925 2525
CVR 1917 4883
Hendes Kongelige Højhed
Kronprinsesse Mary er protektor
for Psykiatrifonden