Bliv bedre til at håndtere kritik

Læs psykolog Lise Augusts råd til, hvordan man bliver bedre til at håndtere kritik. (Kilde: Psykolog Lise August, www.sensitiv.dk).

Tro på dig selv

Find tilbage til selvaccept og troen på dig selv. Herfra kan du bedre og mere nøgternt vurdere kritikken. 

"Køl ned" 

Giv dig selv tid til at ’køle ned’. Hvis kritikken har ramt hårdt, så giv dig selv mindst en eller to dage. 

Brug din evne til at skelne 

Denne evne kan være midlertidigt ude af drift, når du er blevet ramt. 

Spørg dig selv: 

  • Var kritikken på sin plads og noget, du kan lære af?
  • Var kritikken delvist rigtig, men måske overdreven?
  • Kan du overhøre budskabet i kritikken, fordi det handlede om den person, der kritiserede? Måske havde personen en dårlig dag?
  • Forsøgte den person, der kritiserede dig, at være hjælpsom? Hvilke motiver ligger bag? Hvis det var hjælpsomhed, er kritikken måske lettere at holde ud.
  • Har den anden følt sig truet af dig? Er den anden misundelig?
  • Er kritikken baseret på en misforståelse, som måske kan udredes?
  • Var det dig, der hørte en kritik, som måske ikke var ment sådan?

Placer kritikken det rigtige sted

Ved at blive god til at aflæse situationen og den intention, som kritikken er givet med, kan det være lettere at placere den det rigtige sted. Og når den er godt placeret, er det lettere at falde til ro. 

Forvent ikke, at du er fejlfri

Forventer du af dig selv, at du skal være uden fejl? I givet fald kan det være ekstra svært at tilgive dig selv for den fejl, du måske med rette er blevet kritiseret for. 

Alle begår fejl

Mange finder fred ved at indse, at vi alle begår fejl. I det lange løb er det afgørende, om vi lærer noget af vores fejltagelser og får visdom. 

Afgræns kritikken

Vær opmærksom på, om kritikken får lov til at sprede sig. Måske tænker du: Du fik at vide at én af de ting, du havde skrevet i din rapport var svær at forstå. Det kan blive oversat til: Hele rapporten skal skrives om nu! Afgræns kritikken, så den ikke spreder sig til alle områder. 

Selvkritik kan gå overgevind 

Selvkritik bidrager til, at reaktionen på andres kritik kan gå over gevind. Selvkritik aktiverer de samme neurale områder i hjernen, som når andre kritiserer os – og vækker frygten for at blive udstødt af flokken.

Forbered dig på kritik 

Forbered dig på, hvordan du ønsker at møde og forholde dig til kritik.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883