Modstandskraften kan styrkes

Nogle har masser af modstandskraft - kan endda klare ophold i koncentrationslejre, hvor andre går i psykisk opløsning. Sociolog og professor Bjørn Holstein er en af Danmarks førende forskere i børn og unges modstandskraft og guider her gennem forskningen bag modstandskraft.

Ifølge Bjørn Holstein er forskerne efterhånden nået frem til tre typer af forklaringer på modstandskraft - hvor den kommer fra.

1) Modstandskraften ligger i generne

2) Modstandskraften afhænger af oplevelsen af sammenhæng i tilværelsen

3) Modstandskraften afhænger af troen på egne evner

 Bjørn Holstein afliver den første forklaring - den genetiske - med det samme.

- De kan ikke fortælle, hvilket gen der er tale om, eller hvordan det virker, og den forklaring tilfredsstiller altså ikke mit behov for dokumentation, siger han.

Oplevelse af sammenhæng vigtigt

Bjørn Holstein har langt større tillid til to andre forklaringer. Den første er den, som den israelsk-amerikanske sociolog Antonovsky nåede frem til. Han beskrev, hvordan modstandskraften afhænger af den enkeltes ‘Sense of Coherence’, altså oplevelse af sammenhæng i tilværelsen. Det centrale er her, hvordan man forstår og fortolker de ting, der sker omkring en. For at have en stærk oplevelse af sammenhæng skal man se livet som:

• Håndterbart. Man tror på, at man har de nødvendige redskaber eller kan få hjælp til at klare de ting, der sker for en.

• Forståeligt. Ting sker på en forudsigelig måde og er til at forstå. Derfor kan man også nogenlunde forudse, hvad der kommer til at ske i fremtiden.

• Meningsfuldt. Begivenheder i livet er interessante, og der er et formål med det, man gør.

Hver anden tager piller

Bjørn Holstein interesserer sig blandt andet for unges forbrug af medicin. Det har været voldsomt stigende de seneste år, og faktisk tager hver anden 15-årige hovedpinepiller i løbet af en måned.

- Der er endda en del, som tager pillerne forebyggende af frygt for, at de ellers vil få hovedpine senere på dagen. Det er bindegalt. Men det viser sig, at unge med en høj 'Sense of Coherence' tager færre piller. Og de klarer sig også på andre måder bedre. De dyrker mere sport, de har lettere ved at sige nej til cigaretter, og de bukker ikke så let under for presset om at drikke alkohol. Der er et meget tydeligt mønster, konkluderer Bjørn Holstein

Modstandskraftens slægtskab

Der er et tæt slægtskab mellem teorierne om oplevelsen af sammenhæng i tilværelsen og Self Efficacy - troen på ens egne evner og mulighed for at klare udfordringer. Den største forskel er, at Antonovsky nærmest opfatter modstandskraften som en karakteregenskab, som ikke står til at ændre, mens Self Efficacy hele livet igennem styrkes af sejre og svækkes af nederlag.

Denne sidste teori blev formuleret af den canadiske psykolog Albert Bandura. Han blev især kendt for at lykkes, hvor andre psykologer kom til kort: Han kurerede selv alvorlige fobier på meget kort tid - ved at tage små skridt og tælle sejrene. Var man fx bange for slanger, blev man udsat for billeder af slanger, for derefter at se på slanger bag glas for til sidst at få en levende boa om halsen.
- Det vakte mildt sagt genlyd og gjorde Bandura særdeles estimeret. Siden er der gennemført masser af succesfulde forsøg på at forbedre folks Self Efficacy og give dem sejre og dermed en større tro på egne evner.

Giv dine børn små sejre

Bjørn Holstein mener, at forældre bør tage denne viden til sig og målrettet arbejde på at give deres børn små sejre i dagligdagen. Det vil generelt betyde, at de vokser op med større modstandskraft over for de udfordringer, de vil møde senere i livet.

- Hvis børn og unge selv tror på, at de kan lade være med at ryge, så er der en mindre risiko for, at de begynder. Hvis de tror, at de kan klare sig uden hovedpinepiller, lader de være med at tage dem. Hvis de tror, at de kan modstå gruppepres, drikker de mindre alkohol. Det viser vores forskning tydeligt. Men det er vigtigt, at forældrene også husker at anerkende det som en sejr, fx når deres 13-årige datter kommer hjem fra en fest og siger, at hun har afslået de større drenges tilbud om alkohol. For det er ikke spor sikkert, at den unge selv ser det som en sejr. Hun er måske mere optaget af, hvad det kan betyde for hendes forhold til kammeraterne, siger Bjørn Holstein.

Værn ikke børnene mod nederlag

For Bjørn Holstein betyder det ikke, at man skal værne børnene mod alle tænkelige typer af nederlag. Børn skal have lov til at gå til idræt, selv om de indimellem taber.

- Der kan forældrene så tale med barnet om de muligheder, der ligger i at lære af nederlaget og blive bedre til næste kamp. Det vigtigste er, at barnet opbygger en tro på, at det magter udfordringerne.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

PSYKIATRIFONDEN
Hejrevej 43
2400 København NV
Tlf. reception: 3929 3909
Rådgivningen: 3925 2525
CVR 1917 4883
Hendes Kongelige Højhed
Kronprinsesse Mary er protektor
for Psykiatrifonden