13.JUN.2017

Komplekse arbejdsopgaver øger den psykiske sundhed

Hvis man har udfordrende arbejdsopgaver, er der mindre risiko for at komme til at lide af depression, angst og udbrændthed, når man bliver ældre.

Depression er en hyppigt forekommende sygdom hos ældre mennesker. En svensk undersøgelse viser, at hvis ens arbejdsopgaver har været præget af en høj grad af kompleksitet, fx hvis man har haft forhandlings- eller koordineringsopgaver, så er risikoen for at lide af bl.a. depression og angst lavere, end hvis ens arbejde har bestået af mere ensformige opgaver. En del af den lavere risiko kunne forskerne forklare ved, at personer, der varetager komplekse opgaver, også oftere er bedre uddannede og får en bedre løn. Men disse faktorer kunne ikke forklare hele forskellen mellem medarbejdere med komplekse og rutineprægede opgaver. Forskerne konkluderer derfor, at det kan være det komplekse arbejde i sig selv, som er godt for den psykiske sundhed.

Arbejdsopgaver kan tilrettelægges bedre

Forskerne bag undersøgelsen peger på, at mens det er svært at gøre noget ved medarbejdernes løn- og uddannelsesniveau på kort sigt, så burde det være let for arbejdsgiverne at tilrettelægge arbejdsopgaverne, så de bliver mere komplekse. Fx ved at uddelegere mere ansvar til medarbejderne. Det kunne øge den psykiske sundhed hos ældre medborgere, til gavn både for den enkelte, dennes familie og for samfundet som helhed.

Kilde: Darin-Mattsson A et al: Are occupational complexity and socioeconomic position related to psychological distress 20 years later? Journal of Aging and Health 2015.

Af Joan Bentzen, analytiker og ph.d.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

PSYKIATRIFONDEN
Hejrevej 43
2400 København NV
Tlf. reception: 3929 3909
Rådgivningen: 3925 2525
CVR 1917 4883
Hendes Kongelige Højhed
Kronprinsesse Mary er protektor
for Psykiatrifonden