Derfor børnegrupper!

Anslået 310.000 danske børn vokser op i en familie, hvor mor eller far har en psykisk sygdom. Mange fortier sygdommen og ikke mindst de konsekvenser, den har for børnenes følelser og trivsel. Børnene har mange bekymringer, og de tager ofte ansvaret for forældrenes sygdom.

Tavshed, skyld og ansvar

Vi ved, at den uforudsigelighed og de uindfriede behov, som en stor del af disse børn oplever i deres dagligdag, er en alvorlig risikofaktor for deres følelsesmæssige, kognitive og sociale udvikling. Undersøgelser viser, at op mod halvdelen af de børn, der vokser op med en far eller mor med psykisk sygdom, selv vil få psykosociale problemer, som kan udvikle sig til en psykisk sygdom.

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/Panel.cshtml)

Tidlig støtte og forebyggelse

Psykiatrifonden har en ambition om, at alle børn i Danmark, som har en forælder med psykiske vanskeligheder, får et tilbud fra deres kommune om, at de kan deltage i en børnegruppe. Formålet er at give børnene tidlig støtte og forebygge, at de selv udvikler psykiske vanskeligheder.

Vi er glade for, at mange kommuner har gode tilbud, og vi håber, at vi sammen kan skabe en ramme, hvor alle kommuner gør en systematisk indsats for at hjælpe og støtte børn, der vokser op med forældre med psykisk sygdom.

Evaluering er afgørende

Det er meget vigtigt at evaluere den indsats, man som kommune gør for børnene, for hele tiden er være sikker på, at man har det bedste tilbud og at man udvikler det i takt med, at man får mere viden.

Psykiatrifonden har foretaget en opgørelse, der inkluderer 39 børn, der i perioden december 2015-juni 2017 har deltaget i en af Psykiatrifondens børnegrupper. Børnenes forældre udfyldte et skema, der kortlagde børnenes adfærds- og følelsesmæssige problemer, inden børnene startede i gruppeforløbet og et identisk skema efter forløbet var afsluttet. Den gennemsnitlige problemscore for børnene faldt markant efter, at de havde deltaget i børnegrupperne.

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/Panel.cshtml)

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883