Tilbud til børn og unge i de grønne kommuner

Hver tredje kommune har et tilbud om hjælp og støtte til sårbare børn. Psykiatrifonden har spurgt alle landets kommuner, hvilke tilbud, de har om hjælp og støtte til børn, der vokser op med en mor eller far med psykisk sygdom. 32 eller knap hver tredje af de 98 danske kommuner har et tilbud, som svarer til de kriterier, Psykiatrifonden stillede op. Her kan du se tilbuddene i de grønne kommuner.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883