Kun hver tredje kommune har et tilbud om hjælp og støtte til børn med psykisk sygdom i familien

Psykiatrifonden har spurgt alle landets kommuner, hvilke tilbud, de har om hjælp og støtte til børn, der vokser op med en mor eller far med psykisk sygdom. 34 eller knap hver tredje af de 98 danske kommuner har et tilbud, som svarer til de kriterier, Psykiatrifonden stillede op. I 2017 var tallet 45 af de 98 kommuner.

Du kan se på landkortet, om din kommune er rød, gul eller grøn. Rød for ingen tilbud, gul for tilbud, men ikke helt godt nok – og grøn for at være en kommune, der har et tilbud, der lever op til Psykiatrifondens kriterier. 

Vores kriterier er, at kommunen skal have forløb for børn og/eller unge, der har en mor, en far eller søskende med psykisk sygdom, som et antal gange månedligt/årligt får professionel hjælp til håndtering af deres livssituation.  Det kan f.eks. være samtalegrupper for børn, familieforløb, gruppesamtale med viden-, erfarings-, og værktøjsdeling el.lign.

Af Sarah Cecilie Boss, journalist og pressechef

 • Sådan har vi gjort

  Psykiatrifonden har længe ønsket at afdække, hvilke tilbud om hjælp og støtte til børn, der vokser op med psykisk sygdom tæt inde på livet som pårørende. Derfor spurgte vi i begyndelsen af 2019 alle landets kommuner, hvilke tilbud eller forløb, de har for børnene, og vi har undersøgt, hvilke tilbud, de fem danske regioner har.

   

  Vi sendte en mail til de 98 danske kommuner, hvor vi skrev:

   

  ”Psykiatrifonden er i gang med at afdække, hvilke kommuner i landet, der enten selv har, eller systematisk benytter sig af, et offentligt eller privat tilbud om hjælp til børn og unge, der har en mor, en far eller søskende, der har en psykisk sygdom.

   

  Vi spurgte landets 98 kommuner:

   

  ”Har jeres kommune på nuværende tidspunkt et tilbud, eller benytter I jer systematisk af et privat eller regionalt tilbud, der dækker nogle af følgende behov hos børn og unge i alderen 5-25 år, der har en mor, en far eller søskende med en psykisk sygdom:

   

  Forløb for børn og/eller unge, der har en mor, en far eller søskende med psykisk sygdom, som et antal gange månedligt/årligt får professionel hjælp til håndtering af deres livssituation. Det kan f.eks. være samtalegrupper for børn, familieforløb, gruppesamtale med viden-, erfarings-, og værktøjsdeling el.lign.

   

  Hvis jeres kommune tilbyder en lignende form for hjælp eller støtte til børn og/eller unge, der har forældre eller søskende med psykisk sygdom, vil vi meget gerne høre om dette/disse tilbud og hvordan det/de dækker nogle af ovenstående behov.”

   

  Har kommunen udelukkende et tilbud til børn, der har søskende med psykisk sygdom, er kommunen gul på vores kort.

   

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883