Hvad er taleboblen?

Op mod 310.000 børn og unge i Danmark vokser op i familier med psykisk sygdom. Når ens forældre er ramt af en psykisk sygdom, kan man have brug for at få forklaret, hvad der foregår med mor eller far. Derfor har Psykiatrifonden, sammen med de fem regioner, udviklet konkrete samtaleredskaber til inddragelse af børnene, fx i familiesamtaler.

At vokse op i en familie med psykisk sygdom er et livsvilkår, der kan have stor indflydelse på børnenes tilværelse såvel i barndommen som senere i livet. Børnene har ofte få muligheder for at påvirke forløbet, fordi de ikke bliver informeret, hørt og inddraget i forælderens sygdomsforløb og dets påvirkning af familiens liv. Derfor har de sjældent mulighed for at udtrykke deres tvivl, spørgsmål, ønsker og behov.

Over halvdelen af disse børn vil på et tidspunkt selv udvikle psykiske problemer, og omkring en tredjedel vil udvikle alvorlig psykisk sygdom. Men det kan bl.a. forebygges ved at sikre, at barnet inddrages i forælderens sygdomsforløb på områder, som har betydning for barnets egen livssituation.

Psykisk sygdom skal ikke fejes ind under gulvtæppet

Ligesom alle andre pårørende har børn behov for at blive lyttet til, inkluderet, taget alvorligt og få forklaringer på forælderens psykiske sygdom i forhold til, hvordan den påvirker deres liv og dagligdag. Men hvem sørger for at inddrage barnet? Forældrene har ofte ikke overskuddet, og fagfolkene mangler viden og værktøjer til at inddrage barnets perspektiv i sygdomsforløbet.

Psykiatrifonden er derfor gået sammen med de fem regioner og har udviklet værktøjer til inddragelse af børnene – under projektnavnet Taleboblen. Konkret er der udviklet følgende materiale:

  • En bog, som kan bruges i en familiesamtale mellem en familie og en fagperson – og som forældrene også kan bruge derhjemme. Bogen indeholder bl.a. viden om psykisk sygdom, billeder, forklaring på hvorfor mor eller far er indlagt, hvad en familiesamtale er, hvad man kan gøre som barn, øvelser og redskaber. Bestil bogen her.
  • Plakater til personalestuen og blandt patienter med udsagn fra patienter og børn, som har deltaget i en familiesamtale. Fx: ”Tak fordi du taler med mig”. Plakaterne skal få personalet til at forstå vigtigheden af, at patient og børn deltager i en familiesamtale – og dertil få personalet til at motivere forældrene til at tage imod en forældre- og en familiesamtale.
  • Samtaleark med enkelte sætninger, som kan bruges i samtaler om psykisk sygdom med børnene og inddragelse af dem. De kan også bruges af forældrene i hjemmet. Hent samtalearket her.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883