Hvad er Mind My Mind?

Mind My Mind er et udviklings- og forskningsprojekt, som skal undersøge effekten af Mind My Mind-træning, sammenlignet med fire udvalgte kommuners sædvanlige tilbud til børn og unge med tegn på angst, depression og adfærdsvanskeligheder. Målgruppen er børn og unge i alderen 6 til 16 år, dvs. 0. til 9. klassetrin.

I projektet vil nogle børn og unge modtage deres kommunes sædvanlig tilbud, og andre vil modtage Mind My Mind-træning.

BØRN TRÆNER METODER TIL MESTRING

Mind My Mind-træning er et individuelt forløb, hvor deltagerne i 13 uger træner metoder til at mestre angst, depressive symptomer og /eller adfærdsvanskeligheder. Forældre til børn og unge med adfærdsvanskeligheder vil træne metoder til at mindske konflikter og øge det positive samvær med deres barn.

Mind My Mind er baseret på kendte psykologiske metoder, der har vist god effekt hos børn og unge. Det nye er, at de bedste metoder er samlet i ét træningsprogram, så man kan tilpasse forløbet til det enkelte barn, uanset om barnet oplever tegn på angst, depression, adfærdsvanskeligheder eller flere af disse på samme tid.

Mind My Mind tilbydes af psykologer fra de fire udvalgte kommuners Pædagogiske Psykologiske Rådgivninger, PPR.

Forældre kan selv henvende sig, hvis de er bekymrede for deres barn, og fagfolk som lærere, sundhedsplejersker og læger skal også kunne henvise til projektet.

DERFOR MIND MY MIND

  • 20 procent af alle unge oplever symptomer på en psykisk sygdom inden voksenalderen. Det er hver femte.
  • De tre mest almindeligt forekommende psykiske sygdomme i barne- og ungealderen er angst (ses hos 6,5%), depression (ses hos 2,6%) og adfærdsforstyrrelser (ses hos 3-4%)
  • Følelsesmæssige og adfærdsmæssige vanskeligheder i barnealderen er forbundet med 3-4 gange øget risiko for psykisk sygdom senere i livet og en øget risiko for fysiske og sociale problemer. Det gælder også, når symptomerne ikke er så alvorlige, at barnet bør have en diagnose
  • Angst, depressive symptomer og adfærdsvanskeligheder er ofte forbundet med indlæringsmæssige vanskeligheder, dårlig trivsel og nedsat funktion i skole og hjem
  • Der findes effektive psykologiske behandlingsmetoder til børn og unge med psykiske helbredsproblemer
  • Ny viden tyder på, at tidlig hjælp kan forebygge sværere psykiske sygdomme senere i livet    

MIND MY MIND NU OG FREMOVER

Projektet Mind My Mind løber over tre faser:

  • En pilotfase fra september 2015 til og med december 2016

I denne fase udviklede vi Mind My Mind-træningen og skabte rammerne for at afprøve, om Mind My Mind virker. Vi uddannede psykologer, så de kan varetage træningen, udviklede en database, så vi løbende kan indsamle data og viden, og vi etablerede et samarbejde mellem kommuner og regioner. Vi har fået erfaringer med, om forældre og børn er tilfredse med at deltage i projektet. I alt 150 børn og unge modtage et tilbud om Mind My Mind-træning. Information herom følger senere.

  • En afprøvningsfase fra efteråret 2017 til og med april 2020

I denne fase afvikler vi et stort anlagt forskningsprojekt, som skal vise, om Mind My Mind har en effekt på børns og unges symptomer, sammenlignet med kommunernes sædvanlige tilbud. I denne periode vil i alt ca. 500 børn modtage enten Mind My Mind-træning eller kommunernes sædvanlige tilbud.

  • En udbredelsesfase fra januar 2020 og frem

Viser udviklings- og forskningsprojektet, at Mind My Mind virker bedre end sædvanlige tilbud, er det ønsket at udbrede tilbuddet til så mange kommuner som muligt, så flest mulige børn og unge kan få glæde og gavn af tilbuddet. For kommunerne vil et tilbud sikre, at de kan give børn og unge et bedre og mere effektivt tilbud, da deres psykologer vil kunne hjælp en meget stor målgruppe af børn og unge med ét tilbud.  I dag må man ofte uddanne og vedligeholde flere tilbud for at dække målgruppen af børn og unge med tegn på angst, depression og/eller adfærdsvanskeligheder.

DE STÅR BAG MIND MY MIND

Mind My Mind er et udviklings- og forskningsprojekt finansieret af TrygFonden og drevet af Psykiatrifonden i samarbejde med udvalgte kommuner.

KONTAKT

Projektchef Birthe W. Houe, bwh@psykiatrifonden.dk

Forskningsleder, overlæge, ph.d. klinisk lektor, Pia Jeppesen, pia.jeppesen@regionh.dk

 

Tryg Fonden

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883