Mind my mind - Tidlig hjælp til flere børn og unge

Psykiatrifonden er med til at udvikle og afprøve et dansk tilbud om tidlig hjælp til børn og unge med tegn på angst, depression og adfærdsvanskeligheder. Målet er at tilbyde hurtig og effektivt hjælp for at forebygge udvikling af svæ­rere psykisk sygdom og sociale proble­ mer hos børn og unge i skolealderen. Og perspektiverne er store.

De fleste, der tænker tilbage på deres skoletid, kan nok huske en klassekammerat med adfærdsvanskeligheder eller tegn på psykiske problemer, som havde brug for lidt ekstra hjælp og støtte til at komme igennem skoletiden. Måske fik de hjælpen, måske ikke. undefined

Problemet er det samme i dag, hvor en stor del af børn og unge med adfærdsvanskeligheder står uden muligheder for hjælp, da der kun findes ganske få offentlige tilbud, og disse langtfra er tilgængelige i alle kommuner. Samtidigt vil mange af disse børn falde mellem to stole, da de ikke er syge nok til at modtage hjælp i børne- og ungdomspsykiatrien. 

Tilbud og forskningsprojekt i ét 

Det forsøger det nye projekt Mind My Mind at råde bod på. Både ved at tilbyde et konkret tilbud til sårbare børn og unge i 0.-9. klasse og ved at teste, at tilbuddet gør en forskel for de børn og unge, som deltager. 

”Mind My Minds store styrke er, at det både er et udviklings- og forskningsprojekt. Det vil sige, at vi udvikler et tilbud til en sårbar gruppe af børn og unge, som ikke får tilstrækkelig hjælp i dag, samtidig med at vi laver et studie af, om det rent faktisk virker. I projektet er der en gruppe, som modtager kommunens sædvanlige tilbud, og en gruppe, der modtager Mind My Mind-træning. På den måde kan vi måle effekten af tilbuddet og dermed også konkludere, om træningen hjælper på barnets problemer,” siger projektchef Birthe Houe, Psykiatrifonden, som sammen med Pia Jeppesen, overlæge, ph.d., klinisk lektor, leder det samlede projekt. 

Sådan bliver børnene trænet 

For alle børn, der deltager i Mind My Mind, handler træningen om deres tanker, følelser og adfærd og om at ændre på disse, så de ikke griber forstyrrende ind i børnenes dagligdag. 

Ved børn med tegn på depression skal barnet bl.a. arbejde med aktiviteter, der påvirker barnets humør positivt, så barnet får positive oplevelser. Når det gælder adfærdsvanskeligheder, bliver forældrene fx trænet i at lave tydelige krav og regler og frem for alt anerkende og opmuntre barnet, når det udviser en positiv adfærd. Og ved symptomer på angst arbejder man bl.a. med, at forskellige tanker i den samme situation kan føre til forskellige følelser og adfærd, så barnet lærer at håndtere sin frygt. 

Men uanset symptomerne, er det løbende arbejde med motivation, problemløsning og belønning af barnets indsats faste elementer i træningen. 

Har brug for værktøjer til tidlig indsats

Hvis det viser sig, at Mind My Mind har den ønskede, forebyggende effekt, er det håbet, at det skal udbredes til flere kommuner i Danmark. Så flere børn og unge kan få tidlig hjælp. I forsøgsfasen medvirker Slagelse, Vordingborg, Herning og Randers kommuners Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, PPR. 

”I mit job møder vi mange børn og unge, der af forskellige årsager har meget fravær i skolen. Der er meget på spil omkring angst og depression, og det vil vi gerne have nogle redskaber og forløb til at løse selv, så vi kan lægge opgaverne ind og ikke kun ud,” fortæller psykologfaglig leder ved PPR i Slagelse Erik Bo Jacobsen om baggrunden for kommunens deltagelse i projektet. 

I dag bliver en del børn og unge sendt videre til psykiatrien i Slagelse, hvor de ikke har og skal have kapacitet til alle. Så hvis Mind My Mind viser sig succesfuld, er håbet, at de selv kan klare en større del af problemerne internt i PPR-regi, uddyber han. 

Motivationen skal komme indefra

De re deltagende kommuners PPR-afdelinger er med deres psykologfaglige og daglige kontakt med både skoleledere, lærere og elever nøglespillere i Mind My Mind-projektet. Det er nemlig dem, som skal stå for Mind My Mind-træningen – men kun til børn og unge, som er motiverede for at deltage. Og det er en vigtig pointe, understreger Erik Bo Jacobsen: 

”Det er væsentligt, at de deltagende selv og deres forældre ønsker at deltage. De skal selv være aktivt opsøgende og oprigtigt interesserede i tilbuddet – ikke fordi læren eller psykologen siger, de skal. Forældrene bliver inddraget i at skulle opfylde målene, og fra gang til gang skal de svare på spørgsmål, hvor vi registrere, hvor langt vi er nået. På den vis er det langt fra klicheen om psykologen, der bare lytter og snakker.” 

fFor alle børn, der deltager i Mind My Mind-træning, er det løbende arbejde med motivation, problemløsning og belønning af barnets indsats faste elementer i træningen. 

I Slagelse har man oplevet stor interesse fra både børn, forældre og psykologer for at deltage i projektet. Og det er et billede, som passer på hele projektet, fortæller Birthe Houe: 

”I pilotfasen, som projektet befinder sig i nu, er målet, at i alt 120 børn og unge skal modtage et tilbud om Mind My Mind-træning, og en mindre del på 40 børn og unge skal modtage kommunernes sædvanlige tilbud. Interessen for projektet er stor, allerede inden vi er gået gang.”

Store forventninger til den forebyg­gende effekt

Om Mind My Mind får en større effekt end kommunernes eksisterende tilbud, vil forskningsdelen af projektet først løfte sløret for om et par år. Men Erik Bo Jacobsen har store forventninger til projektet, da den træning, Mind My Mind tilbyder, både har et langsigtet og tidligt fokus: 

”Min oplevelse er, at det først er, når børnene har gået to til re år i skole, at der bliver fokuseret på problemerne. Men Mind My Mind lægger op til, at man allerede kan sætte fokus på adfærdsvanskeligheder i 0.-1. klasse, så det ikke udvikler sig voldsomt senere hen. Samtidig er det ikke noget hurtigt fiks. Man får tretten træningssessioner, og over tid arbejder man sig hen mod en forandring og måske endda en løsning på problemet. I hvert fald til noget, der er bedre, end da man startede.” 

Af Peter Andersen, redaktør og videnskabsjournalist, Psykiatrifonden 

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883