Det gode forældreskab

Selvom vi udvikler os hele livet, peger al forskning på, at oplevelser og påvirkninger i vores barndom har den allerstørste betydning for, hvordan vi udvikler os som personer.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883