Kompetence 11: Kan du se, om dit barn trives?

Det kan være vanskeligt at få sit barn til at tale om, hvordan det har det. Ofte viser mistrivsel sig ved, at barnet opfører sig anderledes end det plejer – ikke ved at barnet taler om det.

Hvis barnet mistrives i længere tid – fx mere end nogle dage og uger – og er du i tvivl, skal du kontakte lægen eller sundhedsplejerske. De kan hjælpe med at vurdere, om der er grund til bekymring.

Gode råd

 • Er dit barn mindre glad end sædvanligt, så overvej, om der er sket ændringer i barnets liv: flytning, en ny klasselærer, en konflikt med en kammerat.
 • Opfører dit barn sig anderledes end sædvanligt med hensyn til appetit og søvn, eller klager barnet over hoved- eller mavepine, så gå til lægen. Det kan være noget fysisk, men kan også være tegn på, at barnet mistrives.
 • Vær på forkant, når der sker ændringer i barnets liv. Sæt ord på det, der skal ske, så det giver mening for barnet, og så barnet kan være med i processen – alderssvarende information om alt er bedre end misforstået fortielse.
 • Giv dit barn ro og tid til selv at komme til dig med eventuelle bekymringer. Vær til rådighed og nærværende for barnet, så skal det nok åbne sig, hvis der er noget, der går det på.
 • Tænk på, om du selv går og grubler over noget eller er bekymret. Stemninger smitter, måske er dine følelser 'hoppet' over i barnet, som reagerer på det, du bærer på. Sæt ord på, så det giver mening for barnet.

 

 • NÅR DIT BARN ER 0 TIL 1 ÅR

  Et lille barn, der trives, spiser, sover, smiler og pludrer og græder kun en gang i mellem, når det har konkrete behov. Spædbarnet nyder kontakt og vil gerne være sammen med den voksne.

   

  Som forælder lærer man hurtigt sit barn at kende. Man begynder at læse, hvordan ens barn har det og opfører sig. Når der sker en ændring i barnets måde at være på, betyder det ikke nødvendigvis, at der ikke er noget galt. Det kan være en ændring, som går i sig selv igen efter kort tid. Men ændringer i adfærd kan også betyde, at der er noget, der ikke er i orden, og det skal man lægge mærke til og forholde sig til.

   

  Græder dit barn meget og er det ikke interesseret i leg og samvær, kan det være et tegn på, at barnet ikke trives. Opfører dit barn sig på en måde, der er anderledes end det plejer, kan det også være et tegn. Måske er det mere stille eller mere urolig, måske spiser det ikke, griner ikke, sover ikke eller andre ting, som har forandret sig. Står det på over nogle dage og uger og er du i tvivl, skal du kontakte lægen eller sundhedsplejersken, som kan hjælpe med at se, om der er grund til bekymring.

 • NÅR DIT BARN ER 1 TIL 3 ÅR

  Hvis dit barn græder meget og ikke er interesseret i leg og samvær, kan det være et tegn på, at barnet ikke trives. Opfører dit barn sig på en måde, der er anderledes end det plejer, skal du også holde øje med, om barnet mistrives. Måske er barnet mere stille eller mere uroligt, måske spiser det ikke, griner ikke, sover ikke, eller der er andre ting, som har forandret sig. Står den ændrede adfærd på over flere dage og uger, og er du i tvivl, skal du kontakte lægen eller sundhedsplejersken. De kan hjælpe med at vurdere, om der er grund til bekymring.

 • NÅR DIT BARN ER 3 TIL 6 ÅR

  Er dit barn meget trodsigt, eller opfører det sig anderledes, end det plejer, kan det være et tegn på mistrivsel. Græder dit barn meget, og er det ikke interesseret i leg og samvær, kan det være et tegn på, at barnet ikke trives. Måske er barnet mere stille eller mere uroligt, måske spiser barnet mere eller mindre, griner ikke, sover ikke eller sover meget. Der kan også være andre ting, som har forandret sig. Måske har barnet mareridt, eller vil ikke afsted om morgenen eller være sammen med kammerater. Står det på over flere dage og uger, og er du i tvivl, skal du kontakte lægen eller sundhedsplejersken. De kan hjælpe med at vurdere, om der er grund til bekymring.

   

  Måske sker der på dette tidspunkt store forandringer i barnets liv, fx flytning, skift fra vuggestue til børnehave, eller måske får barnet en mindre søskende. Det, som føles positivt og rart for dig, opleves muligvis meget anderledes for dit barn. Det kan også være, at du eller barnets anden forælder kæmper med problemer, f.eks. skilsmisse, alkohol eller psykisk sygdom. Det vil påvirke dit barn, uanset om du sætter ord på det eller ej. Dit barn har brug for at vide, at det ikke er barnets skyld, at du eller deres anden forælder har det svært – der skal sættes ord på, så barnet forstår, hvad der sker omkring det. Det er med til at mindske risikoen for mistrivsel.

   

  Det er en stor omvæltning at skifte institution eller at starte i skole, og det lille barn kan ikke forestille sig og overskue nye situationer, som det ikke kender eller som ikke har fundet sted endnu. Børn tænker meget konkret, så store skift kan virke meget skræmmende. Her er din lydhørhed og tålmodighed vigtig. Barnet har brug for at få anerkendt sine følelser, da det hjælper ham eller hende med at falde til ro. Det giver barnet en fornemmelse af, at det ER noget at skifte, og at det er ok, at det føles svært og skræmmende. 

 • NÅR DIT BARN ER 6 TIL 12 ÅR

  Er dit barn meget trodsigt, eller opfører det sig anderledes, end det plejer, kan det være et tegn på mistrivsel. Er dit barn meget trist eller vred og er det ikke interesseret i at tale om det og undgår samvær, kan det være et tegn på, at barnet ikke trives. Måske er barnet mere stille eller mere urolig, måske spiser det ikke/spiser meget, griner ikke, sover ikke/sover meget eller andre ting, som har forandret sig. Måske har barnet mareridt eller vil ikke afsted om morgenen eller være sammen med kammerater. Står det på over nogle dage og uger og er du i tvivl, skal du kontakte lægen eller sundhedsplejersken, som kan hjælpe med at se, om der er grund til bekymring.

   

  Måske sker der på dette tidspunkt store forandringer i barnets liv, fx flytning, skolestart eller skoleskift, eller måske får barnet en mindre søskende. Det, som føles positivt og rart for dig, opleves muligvis meget anderledes for dit barn. Det kan også være, at du eller barnets anden forælder kæmper med problemer, f.eks. skilsmisse, alkohol eller psykisk sygdom. Det vil påvirke dit barn, uanset om du sætter ord på det eller ej. Dit barn har brug for at vide, at det ikke er barnets skyld, at du eller deres anden forælder har det svært – der skal sættes ord på, så barnet forstår, hvad der sker omkring det. Det er med til at mindske risikoen for mistrivsel.

 • NÅR DIT BARN ER 12 TIL 18 ÅR

  I denne alder udvikler kroppen sig med eksplosiv hastighed, og psyken er sårbar. Derfor kan mistrivsel mistolkes som almindelig teenage-adfærd. Når du oplever store humørsvingninger, tilbagetrækning eller anden adfærd, som er tegn på, at din teenager ikke er i ro og balance, skal du vurdere, om det er teenage-adfærd eller mistrivsel.

   

  Det er ikke til at se forskel – så det du kan gøre er at invitere dit barn til dialog. Eller giv dig selv den opgave at lægge mærke til, om dit barn magter at passe sine ting. Kommer han op til tiden, passer hun skole, sport, venner, spiser han eller hun mere eller mindre end ellers. Det kan også være, at den unge søger dit selskab mere end sædvanligt – hvad mon deres ønske om kontakt handler om? Vil dit barn snakke eller vil han eller hun bare undgå at være alene?

   

  Det er svært at være teenager, og i varierende grad er det en udfordring at være forældre til børn i denne alder. Men det skal ikke være svært hele tiden – og heller ikke en stor del af tiden. Går dit barn rundt for sig selv, eller melder det sig helt ud af fællesskabet i længere tid, måske 1-2 uger, kan det være et tegn på, at der er ting i hverdagen, der overvælder dit barn. 

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883