Kompetence 15: Kan du se dig selv udefra og andre indefra?

I mange familier kan der mellem forældre og børn ofte opstå konflikter og udfordringer på baggrund af gensidige misforståelser eller manglende forståelse for hinandens tanker, følelser, handlinger eller bevæggrunde. Her er mentalisering en god og brugbar metode til at skabe dialog og gensidig forståelse voksne og børn imellem.

I mange familier kan der mellem forældre og børn ofte opstå konflikter og udfordringer på baggrund af gensidige misforståelser eller manglende forståelse for hinandens tanker, følelser, handlinger eller bevæggrunde. Her er mentalisering en god og brugbar metode til at skabe dialog og gensidig forståelse voksne og børn imellem.

Som forælder kender du sikkert til konflikter omkring spisebordet, når I skal ud af døren om morgenen, eller når det er sengetid. Måske flipper dit barn uventet ud midt i aftensmaden uden en tydelig årsag i dine øjne. Eller også er du træt og ender med at skælde ud over for et uforstående barn. Eksempler på situationer, hvor der kan herske manglende forståelse for hinandens følelsesmæssige reaktioner.

En metode til at mindske de konfliktfyldte situationer samt styrke dialogen og den gensidige forståelse er træning af mentaliseringsevnen - både hos forældre og børn. Mentalisering kan forklares som et udvidet empati-begreb, hvor man øver sig i at se sig selv udefra og andre indefra. Kort sagt handler det om at træne forståelsen for sin egen og andres følelsesmæssige reaktioner, og mentalisering er således en vigtig forudsætning for udvikling af empati samt evnen til at indgå i sociale relationer.

Hvis forældre træner mentaliseringsevnen og dermed bliver bedre til at reagere hensigtsmæssigt på sine egne og børnenes reaktioner - så gælder det samme for børnene. Både forældre og børn kan tillære sig redskaber, der gør dem bedre til at aflæse andre og reagere empatisk på forskellige reaktioner. Og det kan altså have en positiv effekt på forældre, børn samt den fælles relationsdannelse at træne mentaliseringsevnen og øve sig i at se sig selv udefra og andre indefra.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883