Kompetence 8: Gør du, som du ønsker dit barn skal gøre?

Voksne er rigtig gode til at fortælle, hvordan man skal opføre sig. Ofte er de knap så gode til selv at gøre det, de ønsker af barnet. Børn efterligner mere deres forældres handlinger end deres ord. De opfører sig, som deres forældre, for det er det de har set og dermed lært.

Hvis man fx med mad i munden fortæller sit barn, at her taler vi ikke med mad i munden, spænder man ben for sig selv.

Dit barn ser dig som rollemodel og vil hurtigt lære dine værdier og opføre sig og tænke derefter.

Gode råd

 • Dit barn gør i langt højere grad, hvad du gør, end hvad du siger. Så oplever du et negativt mønster hos dit barn, så overvej, om det kan komme fra din måde at være på.
 • Vær opmærksom på, hvordan du selv opfører dig – i stedet for vredt at flå barnet i armen, når det f.eks. har slået et andet barn med sin skovl i sandkassen, skal du roligt fortælle, at du godt kan forstå, at barnet blev ked af det/sur, men at man ikke må slå.
 • Gør klart for dig selv, hvilke værdier der er vigtige hos jer. Det gør det nemmere at være tydelig med ønsker og krav både til barnets adfærd og til det, du giver videre som rollemodel.
 • Giv en ærlig undskyldning, når du kommer til at opføre dig uhensigtsmæssigt. Barnet lærer, at man kan gøre noget dumt, og at man kan komme videre uden at bære nag og være uvenner.
 • NÅR DIT BARN ER 0 TIL 1 ÅR

  Allerede fra dit barn er lille, er det en god idé, at du tænke over, at dit barn lærer af alt, hvad du gør. De lærer af det, de ser og hører. Taler du højt og grimt, vil de lære, at det er sådan, man taler. På samme måde vil din ro smitte af på dit barn. • NÅR DIT BARN ER 1 TIL 3 ÅR

  Du er rollemodel for dit barn. Barnet ser og hører det, du gør og siger, og imitation er en af de første sociale måder at lære på. Forældre er som regel bedre til at sætte ord på, hvad man skal og ikke skal, end til selv at vise det gennem deres handlinger. Ofte kommer man som forælder til at sige f.eks. ’man skal sige tak, når man får noget’, ’man siger undskyld, når nogen bliver kede af det og man har gjort noget forkert’, ’man skal ikke slå og råbe, når nogen tager legetøjet’. Men mange voksne gør ikke selv det, de siger. Man skal være det gode eksempel for at få et barn til at lære de værdier, man finder vigtige, det er ikke nok at sige det.

   

 • NÅR DIT BARN ER 3 TIL 6 ÅR

  Du er rollemodel for dit barn. Barnet ser og hører det, du gør og siger, og imitation er en af de første sociale måder at lære på. Forældre er som regel bedre til at sætte ord på, hvad man skal og ikke skal, end til selv at vise det gennem deres handlinger. Ofte kommer man som forælder til at sige f.eks. ’man skal sige tak, når man får noget’, ’man siger undskyld, når nogen bliver kede af det og man har gjort noget forkert’, ’man skal ikke slå og råbe, når nogen tager legetøjet’. Men mange voksne gør ikke selv det, de siger. Man skal være det gode eksempel for at få et barn til at lære de værdier, man finder vigtige, det er ikke nok at sige det. • NÅR DIT BARN ER 6 TIL 12 ÅR

  Børn i denne aldersgruppe har brug for at opleve at der er sammenhæng mellem det, de hører og det de oplever. De finder så småt ud af, at regler er menneskeskabte – det er dig, der laver dem – og at regler kan være til forhandling. Derfor er det vigtigt, at du selv handler efter de regler, du opstiller og som det er vigtigt for dig at lære dit barn.

   

  Er der et mismatch i ord og handling, vil det være handlingen, der er målestok for dit barn.

 • NÅR DIT BARN ER 12 TIL 18 ÅR

  Som forælder er du det vigtigste forbillede for dit barn. En af de vigtigste opgaver er, at du som forælder selv opfører dig, som du forventer at dit barn skal opfører sig.

   

  Når man kommer til at gøre eller sige noget dumt, er det vigtigt, at man står ved sine uheldige handlinger og undskylder og forklarer, hvad man skulle have gjort i stedet. Så lærer man sit barn, at alle kommer til at gøre noget dumt eller tage fejl engang i mellem. At det er menneskeligt, men at man skal lære af sine fejl. 

   

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883