Til Trænere

Boost trivlsen handler om at skabe et positivt og inkluderende fællesskab for alle børn og unge. Materialet udspringer af et samarbejde mellem DGI og Psykiatrifonden. Formålet med indsatsen er at skabe de bedste forudsætninger for, at alle børn og unge føler sig inkluderet i deres idrætsmiljø. Nedenfor ligger fire film, som sætter fokus på, hvordan du som træner kan skabe en positivt og inkluderende fællesskab.

Materialer

Her kan du downloade materialerne fra Boost Trivslen

Trænerhæfte: Viden om sårbare børn og unge, mistrivsel og inklusion.

Øvelseshæfte: Her finder du konkrete trivselslege.

Bestyrelseshæfte: Viden og redskaber til at understøtte trænernes arbejde med trivsel.

Folder om Boost Trivslen

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883