Anerkendende idrætsfællesskaber

Inklusion er ikke målrettet en bestemt gruppe børn og unge, fx dem med diagnoser eller dem, der er marginaliserede. Inklusion er målrettet alle børn og unge! Inklusion er en subjektiv oplevelse af at høre til et fællesskab og føle, at man har værdi for fællesskabet. Man er altså ikke nødvendigvis inkluderet, blot fordi man er indskrevet i en idrætsforening eller på et hold. Alle børn og unge har brug for at føle, at de hører til og har værdi for de fællesskaber, de indgår i. Men det kan være en god ide at have et særligt fokus på de børn og unge, der er i farezonen for marginalisering og eksklusion. Inklusion er målrettet alle børn og unge!

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883