Den gode snak

Du oplever måske som træner, at nogle børn på holdet tit kommer i konflikt med de andre, har svært ved at følge dine instrukser eller du er måske bekymret for et barns generelle trivsel? Det kan også være, at du oplever, at der er forældre, der er overengagerede i deres børns træning og kampe eller har svært ved at respektere dine regler eller dig som træner? Det er vigtigt at kunne tage en snak med forældre og børn.

6 gode råd til samtalen med forælderen

1. Hav et positivt udgangspunkt

Sig fx ”Det er fedt, at din søn er engageret i træningen.”

2. Vær direkte og konkret

Sig fx ”Jeg oplever, at din søn tit bliver meget vred, hvis der er noget, han har svært ved.”

3. Vis respekt for forældrene

Vurder ikke barnet eller forælderen, men forhold dig beskrivende.

4. Spørg til genkendelighed

Sig fx ”Er det noget, I også oplever?”

5. Vær løsningsorienteret

Sig fx ”Har du forslag til, hvordan jeg som træner kan støtte din søn?”

6. Følg op

Følg altid op på en snak eller aftale.

(Danmarks Evalueringsinstitut 2012 & ADHD-foreningen 2011)

6 gode råd til samtalen med barnet eller den unge

Hvis du er bekymret for et barns trivsel, er det vigtigt, at du reagerer og tager en snak med barnet. Her følger 6 gode råd til samtalen med barnet:

1.Vær konkret og beskrivende 

Sig fx "Jeg har lagt mærke til, at du bliver uvenner med nogle af drengene under træningen.”

2. Vær anerkendende frem for vurderende og dømmende

Sig fx ”Jeg kan høre på dig, at du er frustreret” frem for "Tror du ikke, du selv er skyld i de konflikter, du har med de andre drenge.”

3. Vis interesse for barnet

Sig fx ”Hvordan har du det her på holdet for tiden?” eller ”Hvordan har du det for tiden?”

4. Vær nysgerrig

Sig fx ”Hvad vil det sige, at det går nogenlunde?” eller ”Hvor længe har du haft det sådan?” eller ”Har du talt med andre om det?”

5. Vær løsningsorienteret

Sig fx ”Hvad kan jeg gøre for at støtte dig i træningen?” eller ”Hvad kunne hjælpe dig til at få det bedre?”

6. Informer evt. barnet om inddragelse af forældre

Sig fx "Jeg vil gerne snakke med dine forældre om, hvad jeg kan gøre for at hjælpe dig. Hvordan har du det med det?"

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883