Om projektet

Formålet med Boost trivslen er at skabe de bedste forudsætninger for, at alle børn og unge føler sig inkluderet i deres idrætsmiljø.

Med denne indsats ønsker Psykiatrifonden og DGI at booste trivslen blandt børn og unge i foreningslivet - både hele holdets trivsel, men også de børn og unge, der mistrives. Vi giver trænerne redskaber til bedre at kunne håndtere synlig mistrivsel og skabe et inkluderende miljø for alle. Derudover har vi fokus på, hvordan lederne i foreningerne bliver bedre til at støtte op om trænernes arbejde, når børn eller unge mistrives i foreningen.

MATERIALER

Her kan du downloade materialerne fra Boost Trivslen

Trænerhæfte: Viden om sårbare børn og unge, mistrivsel og inklusion.

Øvelseshæfte: Her finder du konkrete trivselslege.

Bestyrelseshæfte: Viden og redskaber til at understøtte trænernes arbejde med trivsel.

Folder om Boost Trivslen

Workshopforløb

Workshopforløbet er primært målrettet trænere, men vi anbefaler, at bestyrelsen også er repræsenteret. Forløbet varer samlet 10 timer og fokuserer på: 

  • Faglig viden om sårbare børn og unge
  • Indsigt i, hvordan tanker, følelser, krop og adfærd kan blive påvirket af mistrivsel
  • Redskaber til at identificere, italesætte og håndtere bekymring og mistrivsel 
  • Inspiration til at skabe rum for gode betingelser for aktiv deltagelse
  • Redskaber til at gennemføre inkluderende træning, der understøtter trivslen 
  • Redskaber til at skabe øget selvværd, oplevet inklusion samt succesoplevelser
  • Tips til at skabe bedre samarbejde og dialog med børn og forældre

Forud for et ’Boost trivslen’-foreningsforløb afholdes et indledende møde med bestyrelsen, hvor der sættes fokus på:

  • Hvordan bestyrelsen understøtter trænernes arbejde med trivsel
  • Udvikle en handleplan for trivsel og retningslinjer for det gode forældresamarbejde
  • Udvælgelse af minimum to bestyrelsesambassadører for trivsel, som skal sikre foreningens fokus på trivsel blandt alle børn og unge

Vil du vide mere? 

Hvis din forening er interesseret i at bestille et workshopforløb eller høre mere herom, så kontakt projektleder i DGI Lise Munksgaard på 4048 7253 eller lise.munksgaard@dgi.dk

 

Projektperiode

Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen i perioden 2015-2017.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883