Styrker og ressourcer

Du kan støtte børn og unge i at udvikle et positivt selvbillede ved at fokusere på deres styrker og ressourcer. Som træner kan du skabe en anerkendende idrætskultur ved at fremhæve børnenes ressourcer og styrker. Du kan holde øje med, om der er nogen, der føler sig uden for fællesskabet, vise interesse for børnene, behandle dem ligeværdigt, lægge mærke til børn, der kommer tilbage efter fravær samt hjælpe, støtte og opmuntre - også når en kamp ikke er gået, som du og holdet havde håbet på. Det betyder ikke, at du som træner ikke også kan tale om, hvad holdet skal arbejde på og hvilke områder holdet skal forbedre sig på. Anerkendelse styrker børns selvværd og dermed tro på, at de er tilstrækkelige og gode nok, som dem de er.

 

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883