Til undervisere

Mange timer af et barns liv foregår i skolen, og trivsel er kommet på skoleskemaerne. Du kan som lærer eller underviser gøre en stor forskel for dine elever, både ved at arbejde med trivsel og ved at være opmærksom på mistrivsel og sårbare elever.

Selvom færre børn mobbes i skolen, er der stadig flere børn, der føler sig stressede eller ensomme. De mistrives med hverdagens mange krav, føler sig udenfor eller kan måske ikke leve op til egne, høje forventninger.

Gennem forebyggende og trivselsfremmende indsatser er det muligt at styrke den enkeltes og fællesskabets trivsel og derigennem forbygge bl.a. mobning, mistrivsel og i sidste ende psykisk sygdom.

Ligeså kan støtte til børn og unge med psykiske vanskeligheder, være med til at forhindre at den stress, børnene oplever, bliver første skridt mod en egentlig diagnose.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883