Mistrivsel

Her kan du finde information om mistrivsel hos elever og i skoleklasser. Informationen er tilegnet fagpersoner tilknyttet folkeskolen og andre uddannelsesinstitutioner for børn og unge. Vi tager udgangspunkt i din rolle som underviser, så vi håber, at du kan finde brugbar viden og råd om du er lærer, pædagog, AKT-personale, trivselsvejleder eller andet personale som varetager trivselsarbejdet og håndteringen af mistrivsel hos børn og unge. Du kan bl.a. læse om skoleelevers mest almindelige mistrivselsproblematikker. Og også lidt om hvorfor, det er vigtigt at opbygge trivsel, og hvordan vi i Psykiatrifonden i særlige projekter har arbejdet med netop dette.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883