3 gode råd til håndtering af mistrivsel

Her kan du læse 3 gode råd til at hjælpe en elev i mistrivsel.

Tag kontakt til eleven og giv udtryk for din bekymring

Hvis en elev ændrer adfærd, skal du reagere på det, du ser. Spørg hellere en gang for meget end en gang for lidt. Hvis du er bekymret for en elev, kan du starte med at spørge dig selv, om du skal tage kontakt til eleven, eller om der er en anden voksen, der er mere oplagt til at tage snakken med eleven. Hvis du tager snakken, så find et godt sted og tidspunkt, hvor du kan kontakte eleven og spørge ind til ham eller hendes trivsel. Vælg fx et tidspunkt, hvor du kan tale alene med eleven, hvor andre ikke sidder og kan lytte med. Hvis du fx ved, at forældrene er blevet skilt for nylig kan du spørge ind til det og spørge, hvordan det går. Undgå at fokusere på evt. negativ adfærd, men giv udtryk for at du er bekymret, og at du gerne vil høre, hvordan han eller hun har det. Hvis eleven har svært ved at fortælle eller ofte siger “det ved jeg ikke” kan du evt. “opdigte” eller “låne” nogle historier fra andre børn du har talt med. Fx “Jeg kender en pige, som jeg var lærer for, og hun var rigtig ked af det, fordi hendes mor var meget ked af det, da hendes forældre blev skilt. Kender du det?”. Giv tid og vær ikke bange for stilhed. Børn og unge har ofte sværere ved at udtrykke deres følelser end voksne, og derfor har de brug for lidt mere tid til at tænke.   

3 gode råd

 

  • Tag kontakt til eleven og giv udtryk for din bekymring
  • Tal med din kollega eller din leder om din bekymring
  • Følg systematisk op på barnets/den unges trivsel

Spørg eleven om han eller hun har fortalt sin mor eller far, om hvordan han eller hun har det. Hvis ikke, så spørg om der er en anden voksen tæt på, som han eller hun kan snakke med. Det er vigtigt at undersøge, om eleven har en fortrolig, som ved, hvordan vedkommende har det og er opmærksom. Hvis eleven ikke vil involvere sine forældre, skal du starte med at undersøge hvorfor. I de fleste tilfælde kan det handle om, at eleven ikke tror, at forældrene vil kunne forstå eller at eleven er bange for at gøre sine forældre vrede eller kede af det. De fleste forældre vil dog gøre alt hvad de kan for at hjælpe deres barn. Foreslå evt. at du kan hjælpe eleven med at fortælle sine forældre, hvordan det går - enten sammen med eleven eller spørg om du må ringe elevens mor eller far op.

Der er også situationer, hvor det ikke er en god ide at kontakte forældrene. Hvis eleven bliver udsat for overgreb eller fysisk eller psykisk vold derhjemme, kan det at kontakte forældrene udsætte barnet for yderligere fare. I disse tilfælde skal du kontakte de sociale myndigheder og foretage en underretning.

Læs om din underretningspligt her.

Tillidsfuld relation

 

Når du er bekymret for en elevs trivsel, så overvej, om du har en relation til eleven der gør det naturligt for eleven, at fortælle dig om, hvordan han eller hun har det. Hvis du er i tvivl, så spørg eleven direkte, hvem han eller hun gerne vil tale med

Tal med din kollega eller din leder om din bekymring

Informér og spar med en god kollega eller din leder om elevens mistrivsel. Særligt hvis der skal informeres til samarbejdspartnere og instanser uden for skolen. På mange skoler er det en ledelsesopgave at skrive underretninger. Sørg for at opdatere hinanden med ny viden og hold kontakt til eleven, som også skal vide, hvad der bliver sat i værk. Lav en konkret plan så I ved, hvem der gør hvad, hvornår.

Følg systematisk op på barnets/den unges trivsel

Eleven kan have stor gavn af løbende at have støttende samtaler med dig eller en anden på skolen, som er tæt på. Så kan I lettere følge med i ændringer - gode og dårlige. Husk, at det kan føles rart at få støtte og hjælp, men der kan også være modstridende følelser forbundet med at dele noget, der er svært. Læs mere om en konkret handleplan for trivsel/mistrivsel her (Indsæt link).

Når en elev er i mistrivsel er det vigtigt også at tale om de ressourcer og styrker, som du ser hos eleven. Læs mere om hvordan du kan gøre det her.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883