Tegn på mistrivsel hos børn og unge

Her kan du læse om de mest almindelige tegn på mistrivsel hos børn og unge. Længere nede er der et særligt afsnit med fokus på unge og mistrivsel, da der kan være særlige kendetegn hos unge i alderen 12-18 år som mistrives, og at unge i puberteten gennemgår store forandringer på flere planer, som kan forveksles med mistrivsel.

Mistrivsel kan komme til udtryk på mange måder hos børn og unge. Nogle tegn vil være tydelige forandringer hos barnet og andre vil være mere skjulte.

Børn og unge som mistrives 

Mistrivsel kan opstå som følge af grundlæggende utryghed eller af større midlertidige forandringer i barnets familie fx

 • dødsfald
 • sygdom i familien
 • skilsmisse
 • flytning 

Ved ovenstående midlertidige forandringer vil en mere periodisk støtte og lydhørhed over for barnet ofte være påkrævet som supplement til en god dialog med hjemmet. Et barn i generel god trivsel, som oplever en livskrise og som udviser en eller flere af nedenstående mistrivselsreaktioner, kan med den rette støtte, finde tilbage til det tidligere niveau af trivsel.

Hos andre børn er mistrivslen mere gennemgående og skyldes forhold i barnets liv af mere permanent karakter.

Hvis du ved, at barnet enten har oplevet en krise eller du har en bekymring for barnets generelle trivsel, er det vigtigt, at du er opmærksom på barnet eller den unge - også selvom du ikke synes, at du kan se, at der er umiddelbare grund til at være bekymret. Barnet kan være god til at tilpasse sig, og derfor kan vi risikere at fejltolke barnets reaktioner på mistrivslen.

Typiske reaktioner hos børn, som mistrives

Her kan du læse om de adfærdsmæssige, psykiske og fysiske reaktioner på mistrivsel hos børn, som du kan lægge mærke til:

Adfærdsmæssige

 • Aggressioner
 • Svært ved at kontrollere deres impulser
 • Svært ved at etablere sociale kontakter
 • Stort fravær i skolen
 • Svært ved at koncentrere sig
 • Indgår i mobberelaterede situationer
 • Har mange konflikter med andre børn
 • Opsøger uforholdsmæssig meget voksenkontakt
 • Trækker sig fra andre børn og sociale fællesskaber

Psykiske

 • Tristhed
 • Føler sig misforstået
 • Svært ved at bearbejde følelser og impulser på en god måde
 • Ensomhed
 • Skyldfølelse
 • Angst og bekymring

Fysiske

 • Stor uro
 • Hovedpine
 • Mavepine og kvalme
 • Søvnbesvær
 • Appetitændringer
 • Kraftig reaktion på småskader 

De “supertilpassede” børn

Nogle børn kan have andre udtryk for deres mistrivsel. Disse tegn er måske mere skjulte, fordi de er gode til at tilpasse sig. Disse børn bliver også kaldt “de supertilpassede”.

Typiske “skjulte” tegn hos supertilpassede børn: 

Adfærdsmæssige

 • Udfører “voksenopgaver”
 • Giver omsorg til de andre børn
 • Gode til at tilpasse sig situationer
 • Gode til at kommunikere med andre, særligt voksne
 • Hjælpsomme
 • Pligtopfyldende
 • Skjuler egne og familiens problemer 

Psykiske

 • Stor ansvarsfølelse over for andre
 • Bekymre sig meget om fx forældre, søskende, andre elever
 • Føler sig overset, uelsket og afvist
 • Oplever skyldfølelse
 • Oplever afmagt
 • Veludviklede sociale ‘antenner’

Fysisk

 • Overser egne behov fx spisning, toiletbesøg, kulde/varme

Unge og mistrivsel

Ungdomsårene er forbundet med store fysiske, sociale og psykologiske forandringer. Hormonerne forandrer kroppen, vennerne og det sociale fylder mere og man bliver mere selvstændig og mindre afhængig af sine forældre og andre voksne i barnets liv.  

Hvornår skal jeg være bekymret?   

Nogle gange er det svært at vide, om den unge mistrives og er ved at udvikle psykiske problemer eller om det er normale forandringer.

Voksne er normalt mere stabile og derfor vil man lettere kunne få øje på adfærdsmæssige eller følelsesmæssige forandringer hos voksne. Dette er sværere med unge, fordi de er i så stor forandring. Fx bliver mange unge mere hemmelighedsfulde i teenageårene, og mens det er en helt normal og nødvendig del af at blive selvstændig og uafhængig, kan det i nogle tilfælde være et tegn på, at den unge skjuler et misbrug eller selvskade. Det er ikke altid nemt at regne ud som voksen, og derfor er det vigtigt at reflektere over den unges forandringer og øvrige livsomstændigheder.

Tegn på normal eller bekymrende adfærd hos unge

Normalt

Tegn på bekymring

Trækker sig fra familie for at være sammen med venner

Trækker sig fra alle og isolerer sig derhjemme

Har humørsvingninger

Har meget svært ved at være i sine følelser og bliver meget aggressiv

 Virker mere hemmelighedsfuld

Skjuler misbrug

Tager lidt på i vægt

Stort vægttab eller vægtøgning

Mindre motivation for skolen

Meget fravær i skolen

Svært ved at planlægge

 Mister realitetssansen

Mere selvbevidst

Angst for at fejle


At holde fokus på, hvordan den unge trives generelt og på flere parametre, er en god måde at skelne mellem psykiske problemer og normal forandringer. Mistrivsel eller psykiske problemer kan have store konsekvenser for den unges kognitive, sociale og psykologiske udvikling og velbefindende og derfor er det vigtigt at handle på din bekymring, når den opstår. Mange psykiske sygdomme viser sig første gang i ungdomsårene og her er det også vigtigt at alle omsorgspersoner omkring barnet, herunder også lærere, er opmærksomme på at hjælpe den unge til at tale om eventuelle symptomer uden skam.
 

Er din bekymring stor og bliver bekræftet i din kontakt og i samtaler med barnet/den unge, så læs mere om at udarbejde en opmærksomhedsplan her (link til boks) eller om at udarbejde en eventuel underretning her (Link til boks indsættes).

Har du lyst til at vide mere om unge og psykisk sygdom og kriser, og om hvordan du kan hjælpe, så se mere her om Psykiatrifondens kursus i Psykisk Førstehjælp til Unge her.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883