Aktionslæring: Struktureret metode til at udvikle din lærerpraksis

Aktionslæring er en systematisk metode, som kan hjælpe dig til at udvikle dig som lærer. Aktionslæring tager udgangspunkt i den viden og de erfaringer, som allerede eksisterer på skolen. Sammen med dine kollegaer vælger du et emne, som interesserer dig – og hvor du ønsker at udvikle dig. I skal hjælpe hinanden med at finde frem til konkrete aktioner, som I ønsker at afprøve. Gennem individuel og fælles refleksion over aktionerne og praksis styrkes både den individuelle og organisatoriske læring.

Målet med aktionslæringsforløbene er at styrke læring og trivsel blandt eleverne – og styrke trivslen for jer lærere. Vi har lavet fire film, som understøtter aktionslæringsforløb. Se filmene og få inspiration til jeres praksisudvikling.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883