Film 2: Kollegial sparring

En måde at udfylde sin aktionslog på er gennem kollegial sparring. I kollegial sparring anbefaler vi, at I sidder sammen – gerne i jeres teams – og hjælper hinanden, så den der skal i gang med en aktion får mest mulig støtte, refleksion og hjælp til at komme frem til en god aktion. Personen som skal hjælpes kalder vi for fokuspersonen.

Aktionslog og kollegial sparring

Når vi arbejder med aktionslæring er aktionsloggen et vigtigt redskab. Aktionsloggen hjælper dig til at få et overblik over, hvilket emne og fokuspunkt du ønsker at arbejde med. Det er også i aktionsloggen du skriver, hvilken aktion du vil afprøve, hvem der kan hjælpe dig med den og her du sikrer dig, at aktionen er KLART defineret.

Det er en god ide at give dig god tid til at udfylde aktionsloggen – og meget gerne gøre det sammen med andre. Gør du det alene, sker der ofte det, at du udvælger den første og den bedste aktion – som tit ligger i forlængelse af dagligdagens vaner og rutiner. Og det netop disse vaner og rutiner vi ønsker at udfordre med aktionslæring – derfor er det en rigtig god ide at inddrage kollegaers viden og erfaringer. På den måde er der større chance for at komme frem til nye og eksperimenterende aktioner.

Aktionsloggen ser således ud:

Download aktionsloggen som pdf her.

Emne og fokuspunkt

Du skal starte med at finde ud af, hvilket emne du ønsker at arbejde med. Det kan fx være klassefællesskaber eller relationer. Når du har fundet frem til emnet skal du finde ud af, hvad dit fokuspunkt er.
Fokuspunktet skal ses som en slags problemformulering, som handler om hvordan du vil gå til emnet. Hvis du fx har valgt emnet ’relationer’ kan fokuspunktet være ’Hvordan skaber jeg gode relationer mellem eleverne via min undervisning?’.

Aktion

Næste felt du skal udfylde er ’Aktion’. I dette felt gælder det om at blive så konkret som muligt, så du ved præcis hvad det er du skal afprøve og hvornår. Hvis du arbejder med fokuspunktet: ’Hvordan skaber jeg gode relationer mellem eleverne gennem min undervisning?’ kan den konkrete aktion du vælger at afprøve være: ’Når vi laver gruppearbejde sørger jeg for at afsætte tid til, at grupperne kan snakke om, hvad de hver især synes hinanden har gjort godt’.

Ressourcer

Når du har valgt aktionen skal du undersøge, hvilke ressourcer du kan trække på for at lykkes med aktionen. Det kan fx være kollegaer, ledere eller litteratur.

KLART-mål

Afslutningsvist skal du sikre, at din aktion er KLART defineret. Det betyder, at aktionen er:

Konkret: Din aktion skal være tydelig, så du ved præcis hvad det er, du skal ud og afprøve.
Lærende: Vær nysgerrig på, hvorfor du har valgt denne aktion – hvad er det du ønsker at lære?
Ambitiøs: Du skal gøre noget, du ikke normalt gør – eller gøre det med en ny tilgang.
Realistisk: Det er vigtigt, at du udvælger en aktion, som er realistisk at udføre i den nærmeste fremtid.
Tegn: Hvilke tegn forventer du at se hos dine elever, hvis aktionen har været effektfuld? Fx ændret adfærd eller resultater.

Kollegial sparring

En måde at udfylde sin aktionslog på er gennem kollegial sparring. I kollegial sparring anbefaler vi, at I sidder sammen – gerne i jeres teams – og hjælper hinanden, så den der skal i gang med en aktion får mest mulig støtte, refleksion og hjælp til at komme frem til en god aktion. Personen som skal hjælpes kalder vi for fokuspersonen.

Vi har erfaring med, at det fungerer bedst, hvis I strukturer samtalen i følgende tre faser. Grunden til, at I skal igennem de forskellige faser er at bryde med vaner og rutiner:

Fase 1: Fokuspersonen interviewes

Fase 1 handler om at spørge nysgerrigt ind til det emne og fokuspunkt, som fokuspersonen vil arbejde med. Fokuspersonen får uforstyrret taletid – og I andre har mulighed for at lytte til det, som optager fokuspersonen.

I vælger selv, om der skal udvælges en interviewer eller om alle bare byder ind med spørgsmål til fokuspersonen. I kan lade jer inspirere af følgende spørgsmål:

 • Hvor ser du den største udfordring i dagligdagen i forhold til dit emne og fokuspunkt?
 • Kom med eksempler på hvor, hvornår og hvordan.
 • Hvad kan din aktion være?
 • Beskriv, hvad du konkret vil gøre?
 • Hvorfor er netop den aktion interessant, når vi arbejder inden for rammen af trivselsfremme?
 • Hvad skal arbejdet med din aktion føre til?
 • Forestil dig, at du er 3 måneder fremme i tiden og på succesfuld vis har implementeret din aktion i dit arbejde. Hvilken forskel skal det gøre at arbejde på den måde?
 • Hvilken effekt vil du gerne se i forhold til din aktion i din daglige praksis?
 • Hvilken forskel vil eleverne opleve?
 • Hvilken forskel vil du selv opleve?
Fase 2: Fokuspersonen lytter

I 2 fase skal teamet omkring fokuspersonen reflektere over, hvad fokuspersonen har fortalt og diskutere hvad de tænker om emnet og fokuspunktet. Nu er det fokuspersonens tur til at sidde og lytte. Ved at høre andre reflektere over det, der er blevet sagt, bliver fokuspersonen mere klar på, hvad det er han eller hun vil arbejde med. Teamets opgave er følgende:

 • Taler om hvad de har hørt, at fokuspersonen ønsker hjælp/ideer til.
 • Taler om hvad der er positivt, stærkt og ressourcefuldt i det som personen har sagt.
 • Taler om hvordan fokuspersonen kan tænke anderledes om sagen.
 • Formulerer hypoteser om mulige sammenhænge.
 • Ser sagen fra alle involveredes perspektiver.
 • Kobler sig på de andres ideer.
 • Skitserer dilemmaer.
Fase 3: Fokuspersonen får hjælp

I fase 3 skal teamet støtte og hjælpe fokuspersonen og I skal sammen finde frem til en god aktion, som kan sættes i gang. Alle byder ind med ideer, erfaringer og viden, men det er fokuspersonen der i sidste ende bestemmer hvad der skal ske.

Kollegial sparring kan også bruges til opfølgning på aktioner

I kan også bruge kollegial sparring, når I skal følge op på de aktioner, I har sat i gang. Vi anbefaler, at I igen kommer igennem tre faser, som sikrer, at fokuspersonen får den bedste hjælp til at arbejde videre med at fremme trivslen blandt eleverne.

Her er hjælp og inspiration til, hvordan I kan få samlet godt op på de aktioner, som I har sat i gang.

Fase 1: Opfølgning på aktion

Følgende spørgsmål kan åbne op for en samtale om den aktion, som fokuspersonen har afprøvet. I vælger selv, om der skal udvælges en interviewer eller om alle bare byder ind med spørgsmål til fokuspersonen.

 • Hvad var dit udviklingsfokus og din aktion?
 • Hvornår gjorde du det og hvordan?
 • Hvem var tilstede?
 • Hvad skete der?
 • Blev du overrasket eller gik det som forventet?
 • Fik du hjælp? Kunne du have haft brug for hjælp?
 • Er aktionen relevant i forhold til dit udviklingsfokus? Hvordan?
 • Skal aktionen justeres? Beskriv konkret hvordan?
 • Hvilken forskel vil det gøre?
 • Har dine tanker om udfordringen og dit udviklingsfokus ændret sig?
Fase 2: Opfølgning ved genfortælling

I fase 2 lytter fokuspersonen til de andre i gruppen, som taler om, hvad de har hørt fokuspersonen fortælle i fase 1. Det er vigtigt, at I på forhånd har aftalt, hvilke input fokuspersonen har ønske om at få fra jer. Kom ind på følgende:

 • Genfortæl hvad I har hørt fokuspersonen fortælle om sin aktion.
 • Genfortæl hvad I har hørt, at personen ønsker hjælp/ideer til.
 • Hvad er positivt, stærkt og ressourcefuldt i det som personen har sagt?
 • Hvordan har de været for de involverede i aktionen?

Hvis fokuspersonen ønsker forslag til hjælp til det videre arbejde kan I også komme ind på følgende:

 • Hvordan kan fokuspersonen tænke anderledes om fokuspunktet eller aktionen?
 • Har I nogle gode ideer eller forslag til, hvordan aktionen kan styrkes?
Fase 3: Opfølgning – hvordan arbejder jeg videre?

Nu skal fokuspersonen vælge, hvordan han eller hun ønsker at arbejde videre:

 • Var der noget i feedbacken fra det reflekterede team, der inspirerer til nye perspektiver?
 • Ønsker du at arbejde videre med aktionen?
 • Ønsker du at finde en ny aktion med samme udviklingsfokus?
 • Ønsker du at finde nyt udviklingsfokus og ny aktion?
 • Ønsker du at finde ny udfordring, nyt udviklingsfokus og ny aktion?

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883