Film 3: Mindmaps

Mindmaps er en grafisk fremstilling af en brainstorm og en enkel metode til at overskue og strukturere emner og opgaver på.

Mindmaps

Mindmaps er et godt redskab til at komme fra emne til konkret aktion. Når vi laver mindmaps, så er en person ”mindmapper”. Det vil sige, at han eller hun har til opgave at lave mindmappet samt stille spørgsmål og styre samtalen, så alle bliver hørt.

Emne

Mindmapperen starter med at skrive det emne, I vil arbejde med på midten af et papir eller på en tavle. Det kan fx være: ”Hvordan styrker vi fællesskabet blandt eleverne?

Ud fra cirklen noteres alle de ting, I kommer i tanke om, der kan indvirke på at styrke fællesskabet blandt eleverne. Det kan fx være at lave samarbejdsøvelser, hvor der både er fokus på det faglige og det sociale. Det kan også være at inddele eleverne i nye grupper, så de bliver mere blandet. Eller det være, at I vil lave fælles klasseregler.

Vær opmærksom på, at I får mest ud af det, når I i fællesskab reflekterer, snakker sammen og bygger videre på hinandens ideer.

Uddyb herefter de enkelte punkter, så I bliver lidt mere konkrete på dem.

Under ’Samarbejdsøvelser’ kan det være, at I tænker på gruppearbejde, hvor eleverne får feedback på deres evne til at inkludere alle i gruppen og skabe en klar rollefordeling, hvor alle bidrager aktivt.

Under ’Flere sociale aktiviteter’ tænker I måske på fælles temadage på tværs af holdene eller åbent værksted efter skole.

Fokuspunkt

Når I er færdige med jeres mindmap udvælger I jeres fokuspunkt. I skal skrive jeres fokuspunkt ind i jeres aktionslog. Skriv det som et hv-spørgsmål – fx: ”Hvordan kan jeg styrke fællesskabet ved lave flere sociale aktiviteter?

Herefter skal I lave et nyt mindmap, så I kan komme frem til, hvilke aktioner I kan og vil sætte i gang.

Start med at notere fokuspunktet på midten af papiret og skriv alle de mulige aktioner ned, som I kommer i tanke om:

Eksempel på mindmap:

undefined 

KLART defineret

Tænk allerede nu på, hvordan I kan komme med aktioner, der er KLART defineret:

Konkret: Det skal være tydeligt hvad aktionen, så du ved præcis hvad det er, du skal ud og afprøve.
Lærende: Vær nysgerrig på, hvorfor du har valgt denne aktion – hvad er det du ønsker at lære?
Ambitiøs: Du skal gøre noget, du ikke normalt gør – eller gøre det med en ny tilgang.
Realistisk: Det er vigtigt, at du udvælger en aktion, som er realistisk at udføre i den nærmeste fremtid.
Tegn: Hvilke tegn forventer du at se hos dine elever, hvis aktionen har været effektfuld? Fx ændret adfærd eller resultater.

Aktion

Når I er færdige med mindmappet skal I finde ud af, hvilken aktion I vil afprøve. I må gerne være flere, der arbejder med samme aktion – så kan I bruge hinanden til at sparre undervejs i afprøvningen. Skriv aktionen ind i jeres aktionslog og udfyld afslutningsvist KLART definitionen, så du får nuanceret din aktion. På den måde sikrer du, at du har en plan for, hvordan du kan afprøve aktionen, og du ved hvilke tegn du skal være opmærksom på, for at kunne måle om aktionen har været effektfuld.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883