Film 4: ABC for mental sundhed

Sundhedsfremme handler om at fremme det, som har betydning for det gode og sunde liv.

Fokus for sundhedsfremme bør ifølge World Health Organization (WHO) være på ressourcer og på det, der skaber sundhed, og i det hele taget på de processer, der muliggør, at den enkelte kan tage kontrol over og benytte sig af tilgængelige sundhedsressourcer, sådan at vedkommende er i stand til at leve et aktivt og produktivt liv med høj mental sundhed.

Men hvad er mental sundhed – og hvordan fremmer vi den mentale sundhed blandt eleverne?

Ifølge WHO og Sundhedsstyrelsen, så er mental sundhed en tilstand af trivsel, hvor man kan udvikle og udfolde sine evner, håndtere belastninger, indgå i positive sociale relationer og bidrage til fællesskabet.

De to dimensioner

Der er to dimensioner i mental sundhedsbegrebet: en oplevelsesdimension og en funktionsdimension:

Oplevelsesdimensionen handler om at opleve at have det godt med sig selv og sit liv. Det handler om at have følelsen af meningsfuldhed og være glad og tilfreds med livet det meste af tiden.

Funktionsdimensionen handler om at kunne fungere godt i sin dagligdag sammen med andre. Det handler om at kunne udvikle sig og lære, klare hverdagens gøremål, have sociale relationer og håndtere livets udfordringer.

ABC for mental sundhed

I Australien arbejder de meget med mental sundhed, og det har bl.a. resulteret i forskningsprojektet ABC for mental sundhed. Et bredt udvalg af mennesker er blevet spurgt om, hvad der skaber trivsel for dem – og det er mundet ud i tre vigtige emner:

Act – Belong – Commit

På dansk er det blevet oversat til:

Act: Gør noget aktivt

Belong: Gør noget sammen

Commit: Gør noget meningsfuldt

Det at være mental sund indebærer altså at gøre noget aktivt, gøre noget sammen og gøre noget meningsfuldt.

Forskning viser, at mennesker, som er fysisk, socialt, mentalt og spirituelt aktive, har bedre mental sundhed end mennesker, der ikke er aktive. At gøre noget sammen handler om at bruge tid sammen med familie og venner, være en del af en gruppe og deltage i sociale aktiviteter – altså være en del af et fællesskab. Sidst men ikke mindst så er det afgørende for vores mentale sundhed at livet føles meningsfuldt – de aktiviteter vi deltager i skal opleves som meningsfulde.

Så når I skal fremme elevernes trivsel kan I vælge at arbejde med et af de tre emner: Gør noget aktivt, gør noget sammen og gør noget meningsfuldt. De tre begreber overlapper hinanden og når I arbejder med et af begreberne vil I formentlig opleve, at det også har positiv indvirkning med de to andre begreber. 

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883