Fysiske aktiviteter - inspiration til arbejdet med mere fysisk aktivitet

Dansk Firmaidrætsforbund har udviklet flere koncepter som kan afhjælpe reformens krav om de 45 min. bevægelse, hvor ’Aktiviteket’ er det moderne motionsbibliotek med 20 grydeklare aktiviteter, der booster trivslen, de sociale relationer og aktivitetsniveauet.

Implementeringen af fysisk aktivitet er blevet hverdag på landets erhvervsskoler jævnfør reformens krav om 45 min. daglig bevægelse. Inspiration og kendskab til aktiviteter er essentielle parametre for at løfte denne opgave. Det er vigtigt at holde sig for øje, at det er begrebet bevægelse der lovkræves, og ikke sport, motion eller idræt.

For at udvælge aktiviteter som skaber bevægelse i undervisningen, så kan der overordnet vælges mellem to forskelligartede typer af aktiviteter. Selektionen på hvorvidt der ønskes at igangsætte en aktivitet, hvis formål er at lave et break i undervisningen i form af en ’aktiv pause’, eller der ønskes at lave aktiviteter som tilsigter, at det faglige indhold integreres med bevægelse. Den aktive pause har til formål at skabe et afbræk i undervisningen og er ofte af kortere varighed. Aktiviteter der integrerer faglig bevægelse har netop hovedfokus på, at det faglige indhold er sammenholdt med lettere bevægelse.

Dansk Firmaidrætsforbund har siden 2011 arbejdet målrettet med at udføre aktiviteter på erhvervsfaglige skoler i hele landet. Vi hjælper skolerne med udviklingen af nye sundhedstiltag, undervisning og inspiration, igangsættelse af events og projekter, planlægning, organisering samt ledelse. 

Yderligere information kan findes her: https://www.firmaidraet.dk/es

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883