Håndtering og forebyggelse af mistrivsel

Der er mange unge i Danmark, der mistrives. Frafaldsprocenten på erhvervsuddannelser er høj, og 60% af de unge, der dropper ud af en erhvervsuddannelse gør det pga. psykiske problemer. Det er vigtigt, at alle medarbejdere på en skole kender deres roller og ansvarsområder, så de ved, hvordan de skal handle, når bekymringen for en ung opstår. Og det er vigtigt, at eleverne ved, at de kan få hjælp, hvis de har behov for det. Det er derfor vigtigt, at skolen får udviklet en beredskabsplan, der viser de konkrete arbejdsgange og handlemuligheder, der skal sættes i gang, når der opstår bekymring for en elevs trivsel.

Du kan hente inspiration til arbejdet med beredskabsplaner her

Ifølge Center for Ungdomsforskning, så skal man være opmærksom på følgende:

 • Flere piger end drenge mistrives i trivselsundersøgelser.
 • Flere drenge end piger falder fra en uddannelse.
 • Især piger, viser tegn på indadvendt mistrivsel (kropsrettet, selvskade, lavt selvværd, nedtrykthed).
 • Især drenge, viser tegn på udadvendt mistrivsel (alkohol, stoffer, kriminalitet, adfærd knyttet til impulsproblemer).
 • Forekomsten af ADHD, autisme, psykoser og selvmord 3-5 gange højere blandt drenge og unge mænd.
 • Forekomsten af psykiske og psykosomatiske symptomer er højere blandt piger og unge kvinder.
 • Mistrivselsformer er stadig kønnet men udligner sig.

Tegn på psykiske problemer

Hvis en ung begynder at ændre adfærd skal du være opmærksom herpå – det kan være tegn på mistrivsel. Hold øje med følgende: 

Psykiske symptomer

 • Træthed, søvnløshed eller manglende energi
 • Irritabilitet eller vredesudbrud
 • Ingen glæde eller humor
 • Koncentrationsbesvær
 • Ængstelighed eller depressiv

Fysiske symptomer

 • Uro eller rastløshed
 • Ondt i maven
 • Hovedpine
 • Træthed
 • Muskelspændinger
 • Manglende sexlyst
 • Svigtende appetit

Symptomer i den sociale adfærd

 • Mindre glad og spontan
 • Tilbagetrækning og isolation
 • Kan være svær at få øje på
 • Pludselig tilbagegang i skolen
 • Trang til stimulanser
 • Adfærdsproblemer

Hvis du er bekymret for en elev, så tal med eleven herom. Fortæl hvad du har lagt mærke til. Hvis eleven mistrives har du mulighed for at hjælpe. Har eleven det godt, så har du blot udvist omsorg for eleven ved at spørge ham eller hende, hvordan det går.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883