Din rolle som lærer

Du skal reagere, når du ser tegn på, at et barn eller en ung mistrives. Og du kan gøre meget for at støtte en sårbar elev. Til gengæld er det også vigtigt, at du ikke står alene med opgaven men får hjælp fra kolleger og ledelse.

Sådan støtter du sårbare elever

Gentagelser

Støt eleven fagligt ved at gentage og opsummere pointer. Skriv aftaler, mødetidspunkter og lektier op på tavlen, så din elev kan læse beskeden og ikke kun høre den. Du kan også assistere eller huske eleven på at bruge sin kalender til at notere i.

Hvilken arbejdsform er bedst for eleven?

Gruppearbejde være vanskeligt for nogle elever, andre kan have det svært med individuelt arbejde. Tal med eleven om, hvordan han eller hun foretrækker at arbejde og støt derefter eleven i valget.

Lav tydelige aftaler

Det kan være en stor hjælp for din elev, at du fortæller, hvor længe der skal arbejdes, og hvor meget der skal nås inden for den givne tidsramme.
 Afstem dine forventninger med din elev. Måske kan det være en mulighed at have aftaler om fx lidt længere tid til afleveringer og i en periode måske mere fravær, end hvad skolen ellers accepterer. 

Som lærere tilbringer du mange timer sammen med eleverne og ved, hvordan den enkelte elev trives i fællesskabet. Hvis en elev ændrer adfærd, skal du reagere på det, du ser. Spørg hellere en gang for meget end en gang for lidt. Er eleven okay, har du udvist omsorgsfuld interesse og din elev ved nu, at du er til at tale med.

Skolens rolle

Hvis du er bekymret for en elev, er det vigtigt, at du deler bekymringen med dit team, dine kolleger og din ledelse. Når I deler jeres viden og observationer af eleven, får I et bedre billede af elevens situation. Find ud af, hvordan I bedst muligt kan støtte eleven. Følg skolens handleanvisninger. Det er vigtigt, at I har klare aftaler om, hvem der gør hvad, og hvornår det gøres.

Gør hjælpen konkret

Lav aftaler med eleven om, hvem der skal inddrages (fx forældre, klub, AKT lærer, skolepsykolog/ PPR, offentlige instanser). Det kan være svært for en ung at ringe op, så måske er det en hjælp for eleven, hvis du tilbyder at ringe op, mens eleven er med på sidelinjen. Hold din elev opdateret og spørg til ændringer eller nye reaktioner hos ham eller hende.

Inddrag også ledelsen

Brug ledelsen, hvis der skal informeres til samarbejdspartnere og instanser uden for skolen. På mange skoler er det en ledelsesopgave at skrive underretninger. Sørg for at opdatere hinanden med ny viden og hold kontakt til eleven, som også skal vide, hvad der bliver sat i værk. Eleven kan have stor gavn af løbende at have støttende samtaler med dig eller en anden på skolen, som er tæt på. Så kan I lettere følge med i ændringer - gode og dårlige. Husk, at det kan føles rart at få støtte og hjælp, men også være skræmmende og vække modstand.

Pas på dig selv!

Det er hårdt arbejde at passe godt på sine elever - og det kræver engagement og stor energi. Det er vigtigt at passe på eleverne, men det er også vigtigt at passe på sig selv.

Retningslinjer for arbejdet med sårbare elever er vigtige

Brug de muligheder der er på skolen for kollegial sparring, supervision og inddragelse af ledelsen især i svære sager. Har din skole ingen retningslinjer for, hvordan I håndterer sager med sårbare elever, så efterlys én, tal med dine kollegaer om det og bed ledelsen om at gå ind i dette arbejde.

Her kan du også få hjælp

Har du brug for ekstra viden og sparring kan du kontakte Børns Vilkår, som tilbyder rådgivning til fagpersoner om udsatte børn. De har særlig viden om, hvornår og hvordan man skal underrette om en elev. De ved også, hvordan man samarbejder med myndighederne, når man har lavet en underretning.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883