Kæmp imod dine negative tanker

Hvis du har en depression, vil du opleve, at dine tanker om dig selv, verden og fremtiden bliver meget negative og sort-hvide. Det kan føles som om, de negative tanker er sande, og det er med til at fastholde dig i depressionen. Det er derfor vigtigt, at du prøver at kæmpe imod de negative tanker – selvom det kan være rigtig svært. I filmen giver tidligere chefpsykolog i Psykiatrifonden Michael Danielsen dig redskaber til, hvordan du kan tage kampen op.

Næsten udsolgt: Depression - symptomer, årsager og behandling

Depression er en af de mest ubehagelige sygdomme, man kan tænke sig, og den kan have store omkostninger – både for den enkelte og samfundet. Depression nedsætter livskvaliteten mere end noget andet og forringer menneskers funktionsevne langt mere end de fleste andre sygdomme.   

Cirka 15% af befolkningen vil på et eller andet tidspunkt udvikle symptomer på depression. Her og nu har 125.000 mennesker tegn på moderat til svær depression, der kræver behandling. Omkring 75.000 har lettere depressioner, som ofte vil kunne klares af personen selv med støtte og vejledning fra læge og de pårørende.

 

Køb bogen her - overskud fra bogsalg går til Psykiatrifondens arbejde!

Øvelsen fra filmen beskrevet

Start med at blive bevidst om, hvornår dine tanker bliver negative. Du kan genkende negative sort-hvide tanker på, at de indeholder endegyldige udtryk, fx altid, aldrig, ingen og alle, og på indholdet som er entydigt negativt og kritisk. De negative tanker indeholder ingen positive, håbefulde eller neutrale ord. Typiske negative, sort-hvide tanker er:

Det bliver aldrig anderledes - jeg kommer altid til at have det dårligt

Der er ingen, der kan li’ mig

Sådan udfordrer du negative tanker

Når du vil udfordre negative tanker, gælder det om at tilføje de mange nuancer, der mangler i de ensidigt, negative beskrivelser. I stedet for 'altid' og 'aldrig', 'ingen' og 'alle' skal du prøve at tænke 'nogle gange', 'lige nu' eller 'nogle mennesker'. I stedet for de meget negative tanker, vi så på ovenfor, kunne man i stedet tænke:

Lige nu er det rigtig svært, fordi jeg har en depression, men jeg har haft det godt før, og jeg vil også få det godt igen. Jeg kan gøre en indsats for at for at få det bedre, og jeg kan også bede om hjælp.

De fleste menensker, som jeg møder, kan godt lide mig.

Læg mærke til, hvordan tankernes indhold bliver mere konstruktivt og realistisk på denne måde.

Skriv dine tanker ned

Prøv nu at skrive dine negative tanker ned. Find så en overstregningspen og streg alle de endegyldige, sort-hvide udtryk ud (fx altid og aldrig, ingen og alle). Erstat nu de overstregede ord med fx 'nogle gange', 'lige nu', 'nogle mennesker', så du får flere nuancer i din opfattelse af situationen.

Undgå at gå i den modsatte grøft

Fokuser på at ændre dine tanker, så de bliver mere realistiske, dvs. du skal altså ikke blot gå i den modsatte grøft og gøre tankerne overdrevent og urealistisk positive. Hold fokus på det balancerede.

Øvelse gør mester

Bliv ved med at træne din evne til at finde på mere konstruktive og nuancerede beskrivelser af dig selv og din situation, når de negative tanker kører i ring. Brug gerne et hæfte, så du kan vende tilbage og se dine fremskidt.

Bed om hjælp

Få en fortrolig ven til at hjælpe dig med at udfordre de negative tanker, hvis det er for svært at kæmpe imod de negative tanker alene. 

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883