Tag toppen af din vrede

De fleste af os forbinder en depression med tristhed. Men hvis du har en depression, kan du også opleve at dine følelser af vrede og irritation vokser, så du fx hurtigere går i forsvarsposition over for andre. Det kan føre til konflikter med omgivelserne og gøre dig frustreret over dig selv. I denne film giver tidligere chefpsykolog i Psykiatrifonden Michael Danielsen dig redskaber til, hvordan du kan tage toppen af din vrede.

Næsten udsolgt: Depression - symptomer, årsager og behandling

Depression er en af de mest ubehagelige sygdomme, man kan tænke sig, og den kan have store omkostninger – både for den enkelte og samfundet. Depression nedsætter livskvaliteten mere end noget andet og forringer menneskers funktionsevne langt mere end de fleste andre sygdomme.   

Cirka 15% af befolkningen vil på et eller andet tidspunkt udvikle symptomer på depression. Her og nu har 125.000 mennesker tegn på moderat til svær depression, der kræver behandling. Omkring 75.000 har lettere depressioner, som ofte vil kunne klares af personen selv med støtte og vejledning fra læge og de pårørende.

 

Køb bogen her - overskud fra bogsalg går til Psykiatrifondens arbejde!

Her er øvelsen fra filmen beskrevet

Denne øvelse går ud på, at observere din vrede, og lægge mærke til, hvilke tanker vreden bliver udløst af. Det giver dig tid til at tænke dig om, inden du reagerer med voldsom vrede.

Læg mærke til dine reaktioner

Når du vil ændre dine reaktioner, skal du begynde at lægge mærke til de tanker og følelser, du får i situationen. Prøv, om du kan stoppe op og træde et skridt til siden og se situationen lidt ude fra.

Tænk tilbage på sidste gang du mærkede vrede

Prøv nu at tænke tilbage på en situation, hvor der kom rigtig meget power på din vrede og spørg dig selv:

Hvad var vreden rettet mod?

Hvilke tanker udløste min vrede?

Var vreden rimelig?

Spørg dig selv, om det er rimeligt, at det, der skete, gjorde dig så vred:

Hvad er det ved situationen, der er så vigtigt?

Hvilke motiver lagde jeg fx i den anden persons handlinger, siden jeg blev så vred på personen?

Vrede og sårbarhed

Nogle gange handler vrede om, at man føler sig sårbar. Tænk over:

På hvilken måde sårer denne situation mig?

Vrede mod en selv

Mange, der har en depression, finder ud af, at vreden er rettet mod dem selv. Det kan handle om, at man ikke synes, man har slået til eller gør tingene godt nok.

Spørg dig selv:

Hvad har jeg af beviser for, at de mennesker der er omkring mig faktisk synes, at jeg ikke er god nok eller ikke gør tingene godt nok? Spørg dig selv, hvornår du direkte har spurgt dem?

Og spørg derefter: Når jeg næste gang i samme situation bliver overvældet af det hele og bliver vred: Hvordan kan/kunne jeg i stedet reagere?

Bliv opmærksom på dine faresignaler

Det kan også hjælpe dig, hvis du lærer spore dine faresignalerne på, at du er ved at blive for vred. Tænk tilbage på sidste gang, du blev meget vred. Var der noget, der byggede op til din vrede? Hvad skete der i din krop? Og hvilke tanker løb gennem dit hoved? Når du genkender de tidlige signaler, kan du fremadrettet nå at reagere, træde et skridt tilbage og lægge afstand til situationen. Fx kan det give dig rum til at falde ned, hvis du forlader den situation (eller person), der gør dig så vred. Du kan altid vende tilbage til det problem, der lå bag din vrede, når du er blevet roligere igen.

Tilgiv dig selv

Og hvis du kommer til at eksplodere i vrede, så husk at du altid har mulighed for at sige undskyld. Tilgiv så dig selv og fokuser nu på, hvad du fremadrettet kan gøre for at håndtere din vrede ved hjælp af denne øvelse. 

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883