Hvad er ensomhed?

De fleste af os vil på et eller andet tidspunkt i livet opleve ensomhed. Det kan være i øjeblikke, i bestemte situationer og i kortere eller længere perioder af livet. Se filmen, hvor psykolog Ditte Charles forklarer, hvad ensomhed er.

Ensomhed er ikke det samme som at være alene

Man kan sagtens være alene uden nogensinde at føle sig ensom. Og omvendt kan man også være sammen med andre og samtidig føle sig ensom. Ensomhed handler om at føle sig ufrivilligt alene. Og grundlæggende mener jeg, at ensomhed kan opstå, når vi på den ene eller den anden måde oplever en mangle på samhørighed.

Ensomhed er en helt almindelig følelse, der ligesom andre følelser indeholder et vigtigt budskab. Ensomheden fortæller os, at der er et tomrum, der kalder på at blive fyldt ud. Ligesom når sult fortæller os, når vi mangler mad, fortæller ensomhed os, når vi er i underskud socialt.

Ensomhed er en ubehagelig følelse, og den kan være meget smertefuld. Men den er et signal til os om, at det vil være godt, hvis vi kan handle, så vi i højere grad kan føle os forbundet med andre, os selv og omverden. 

Lev med dine følelser - med nye kapitler

 

Det kan være svært at forstå, hvor følelserne præcist kommer fra, hvad de betyder, og ikke mindst hvordan man skal håndtere dem. Det handler denne bog om.

 Det er med andre ord vigtigt at kunne håndtere sine stærke følelser, således at man kan bevare en god livsstabilitet, og med "Lev med dine følelser" får man lidt hjælp til det. Hvor kommer følelserne fra? Hvad stiller man op med dem? Bogen her behandler de store følelser som vrede, skyld, sorg og en masse andre.

"Lev med dine følelser" kan bruges af alle, der synes at følelserne tager styringen.

 

Køb bogen her

Årsager til ensomhed 

Ensomhed kan have mange forskellige årsager. Det kan handle om at savne kontakt til ligesindende - altså mennesker, der forstår eller deler ens tanker og følelser, interesser eller vilkår. Ensomhed kan også skyldes en manglende mulighed for at være sammen med ens nærmeste - fx på grund af en skilsmisse, et dødsfald eller en flytning.

Ensomhed kan også handle om ens forhold til sig selv. Det kan give en følelse af ensomhed, hvis der fx er sider, som man undertrykker eller ikke vil stå ved, fordi man er usikker på, om disse sider er 'i orden', 'naturlige' eller 'o.k.', eller fordi man er bange for andres reaktion, og om de vil tage godt imod en, hvis man står ved sig selv.

De fleste af os deler frygten for at falde ved siden af. Paradoksalt nok er det netop frygten for ikke at blive accepteret, der kan gøre, at vi begynder at skærme os fra andre. Ensomhed kan blive selvforstærkende, hvis frygten for at blive afvist eller ikke-forstået kommer til at styre os. Frygten kan få os til at sænke vores forventninger til andre mennesker eller få os til at tolke andres adfærd som tegn på, at de ikke forstår os eller ønsker kontakt Når vi oplever, at andre ikke vil os, er det letteste modsvar ikke at ville dem.

En anden reaktion på ensomheden kan være, at vi begynder at tænke lidt for meget over, hvad vi skal gøre, eller hvordan vi skal være, for at andre vil os, frem for i stedet at spørge os selv: Hvad er det jeg gerne vil? Hvem er det, jeg godt kunne tænke mig at tale med?

Vi lever i et fortravlet samfund, hvor nærværet og samhørigheden bliver udfordret og sat under pres. Vi glemmer derfor også nogle gange at pleje samhørigheden og opsøge samværet med andre. Det er utrolig sårbart at have brug for andre. Men det er et vilkår for os alle, og derfor skal vi også værne om fællesskabet.

Ensomhed er en tabubelagt følelse. Og det er ærgerligt og unødvendigt. For ensomhed er en naturlig og vigtig følelse, der indbyder til handling, og tabuet kan gøre det svært at handle. En forudsætning for at gøre noget ved ensomhed, er, at du anerkender, at den er der. En anden forudsætning er, at du tør tro på, at der ikke er noget forkert ved dig, fordi du føler dig ensom.

De allerfleste mennesker har mødt ensomheden på et tidspunkt i deres liv. Du ved det bare ikke. For ensomhed er noget, som kun få taler højt om.

Vejen ud af ensomhed

Vejene ud af ensomhed kan være meget forskellige. Den kan være kort eller lang, mulig eller umulig. Men der er veje og metoder til at lindre eller overvinde ensomheden. Og et første skridt kan være, at vi sammen begynder at aftabuisere ensomheden og tage den alvorligt, som det den er: en helt naturlig følelse, der fortæller om en oplevelse af, at ens sociale relationer og netværk ikke opfylder ens sociale behov og forventninger.

Vejen til at lindre eller komme ud af ensomhed handler ofte om at finde den rette balance mellem på den ene side at passe på sig selv og på den anden side at samle mod til at opsøge sammenhænge, hvor man enten får nye oplevelser og relationer, eller hvor man får uddybet dem, man allerede har.

Det er ikke sikkert, at man kan få ensomhedsfølelsen til helt at forsvinde. Men der er ofte noget at gøre for at gøre den mindre.

Jeg håber, du kan bruge øvelserne og rådene her på siden til at tage de første skridt ud af ensomheden.  

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883