Kronprinsesse Mary: Alle har ret til at høre til

Vi har alle prøvet at føle os ensomme. Da jeg mistede min mor, følte jeg mig meget ensom med min sorg i perioden efter. Derfor er et af Mary Fondens indsatsområder er ensomhed. Psykiatri­fondens protektor HKH Kronprinsesse Mary fortæller her, hvorfor det er vigtigt at have fokus på netop den problematik.

Hvorfor har Mary Fonden valgt at have fokus på ensomhed?

"Jeg har altid følt stærkt for, at alle har ret til at høre til. At alle har ret til at være accepteret og føle sig som en værdifuld del af et fællesskab. Og det er grundlaget for Mary Fonden og for vores arbejde Ensomhed handler netop om at føle sig alene, og dermed går ensomhed direkte imod vores grundtanke i Mary Fonden, og når ensomheden bider sig fast, så kan den have alvorlige konsekvenser."

"Derudover er ensomhed et stort og reelt problem i vores samfund, og ensomhed rammer på tværs af alder og social klasse. Og på trods af at konsekvenserne af vedvarende ensomhed er alvorlige, så er det ikke noget, der har været voldsomt meget fokus på. Ensomhed er et tabu og rammer flere, end man umiddelbart skulle tro. Det er årsagen til, at  ensomhed er et af Mary Fondens indsatsområder."

Hvorfor har Mary Fonden valgt at lægge ud med et projekt, der sætter fokus på ensomhed på ungdomsuddannelser?

"Ungdomsensomhed er et stort og reelt problem. Vi ved, at netop overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse for mange makkerskabsgrupper og en klassekontrakt opfordrer vi eleverne til at tage et socialt ansvar for hinanden." 

Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary, protektor for Psykiatrifonden

"Det er vigtigt, at vi som samfund ikke ser psykisk sygdom som noget man er, men - lige som andre sygdomme - noget man har. Psykiatrifondens indsats for et godt liv til mennesker med psykisk sygdom og deres pårørende er bemærkelsesværdig."

Ensomhed = tabu

Er ensomhed et tabu? 

"Ja, ensomhed er et tabu - særligt for de ensomme selv. Vi lever i et samfund, hvor der er prestige i at have mange venner, og det gør det endnu sværere at tale om, at man er ensom. Ensomheden kan let blive forbundet med at være en fiasko. Men vi skal tale om den, fordi det er første skridt på vejen væk fra ensom­heden. Og de ensomme skal vide, at der er mange andre i samme situation. Det skal ikke være pinligt eller flovt at være ensom - det er hårdt nok i forvejen." 

"I Mary Fonden vil vi gerne være med til at bryde tabuet og skabe en større forståelse for ensomhed for at gøre det nemmere for de ensomme at tage det nødvendige skridt mod at blive en del af fællesskabet."

Hvad er konsekvenserne af ensomhed?

"Man er nødt til at skelne mellem forbigående og langvarig ensomhed. Vi har alle oplevet at føle os ensomme på et eller flere tidspunkter i livet. For de fleste af os har det været en forbigående følelse. Men for andre bider ensom­heden sig fast. Og det er den langvarige ensomhed, som er skadelig. Konsekven­serne af ensomhed er meget varierede. Man kan miste evnen til at indgå i en helt almindelig samtale og til at fast­holde venskaber. Man mister sine sociale kompetencer, når de ikke er i brug. Og professor John T. Cacioppo fra Chicago, som er en af verdens førende forskere på området og en af vores tilknyttede eksperter, har i sin seneste forskning påvist, at ensomhed er lige så skadeligt som rygning. Det skyldes, at vores krop reagerer fysisk på oplevelsen af at være ensom med fx forhøjet blodtryk og stress-symptomer."

Ensomhed i en tid med sociale medier 

"Undersøgelser, viser, at unge, der er ensomme, bruger mere tid på nettet. De sociale medier er en mere tryg og uforpligtende måde at være social på. Problemet er bare, at tiden på nettet ikke kan gøre det ud for den egentlige kontakt med andre mennesker. Og har man svært ved at komme i kontakt med andre mennesker, så vil man som regel også have svært ved det på de sociale medier. Det er vigtigt, at vi anerkender, at vi har et grundlæggende behov for at være sammen med andre mennesker - at mødes ude i virkeligheden."

Ensomhed og psykisk sygdom 

"Jeg tror, det er svært at sige noget entydigt om den store gruppe af mennesker, som har en psykisk sygdom, men det er klart, at tabuet omkring psykisk sygdom i sig selv kan medføre ensomhed. Omvendt kan ensomhed også føre til psykiske problemer. Og hvis man selv eller andre har svært ved at tale om psykisk sygdom, så kan den enkelte komme til at stå meget alene med sin sygdom." "Som protektor er jeg glad for, at Psykiatrifonden sætter ensom­hed på agendaen og samtidig gør op med tabuet og taler åbent om psykisk sygdom. Og sygdom kan - uanset om den er psykisk eller fysisk - ændre vores livsvilkår og opleves som isolerende." Hvem kan og bør gøre noget for at mindske ensomheden?

"Mary Fondens rolle er at skabe øget fokus på ensomhed. Vores håb er, at vi ved at skabe øget forståelse for ensomhed og den vedvarende ensomheds konsekvenser kan gøre os alle sammen bedre til at række en hånd ud og hjælpe det menneske, som er ensomt. Og at vi kan støtte de ensomme i at tage det første skridt ud af ensomheden og gøre det klart, at der er hjælp at få - ved at gøre op med tabuet og tale om ensomheden." 

Min egen sorg og ensomhed

Har Kronprinsessen selv erfaringer med ensomhed? 

"Jeg tror, vi alle har prøvet at føle os ensomme. Da jeg mistede min mor, følte jeg mig meget ensom med min sorg i perioden efter. Jeg følte, at jeg gik rundt uden egentlig at have kontakt til nogen - som om verden fortsatte, mens jeg stod stille. Men det var en forbigående ensomhed, og den tror jeg er en naturlig del af livet. Det er et livsvilkår. Mary Fondens indsats i forhold til ensomhed handler om at forebygge og afhjælpe den langvarige og skadelige ensomhed - og den bør aldrig blive et livsvilkår i nogens liv." 

Af redaktør, cand.mag. Marie Ejlersen

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883