4. Skab struktur og rutiner i hverdagen

Kognitive vanskeligheder kan give problemer med at lægge planer og skabe overblik over, hvad der skal ske i løbet af dagen. Hør psykolog Louise Meldgaard Bruun fortælle, hvordan du kan afhjælpe problemet ved at skabe struktur og få indført nogle faste rutiner i hverdagen.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883