7. Gode råd til pårørende

Som pårørende spiller du en vigtig rolle og kan gøre en stor forskel ved at være nærværende, omsorgsfuld og vise forståelse for personens situation. Du kan være med til at skabe håb og tryghed og motivere personen til at søge hjælp og støtte.

Gode råd til pårørende

  • Lyt til personens historie uden at prøve at ”løse problemerne”
  • Vær en ven i nøden
  • Accepter at du ikke kan 'fjerne' problemet
  • Skæld ikke ud eller kritiser vedkommendes adfærd
  • Stil flere spørgsmål og giv færre råd
  • Udtryk din omsorg og kærlighed over for personen 

Hvis du er pårørende til en voksen, der har PTSD, skal du udtrykke din bekymring på en omsorgsfuld måde. Det er en god start at forslå personen at læse om PTSD eller se de små film her på hjemmesiden. Du kan fortælle om de tegn, du ser, på, at vedkommende ikke har det godt, og du kan opfordre personen til at søge professionel hjælp via egen læge.

Det kan være svært at hjælpe andre. Og mennesker med PTSD har ofte en tendens til at undvige problemerne. Derfor kan det tage mange år, før personen får mod på at gå i behandling. Men det er aldrig for sent. Som pårørende vil du ofte se lidelserne tydeligere end person selv, og det er ofte på de pårørendes initiativ, at personen vælger at gå i behandling.

Som pårørende skal du også huske at passe på dig selv! Du kan have brug for at tale med andre i samme situation, fx i en pårørendegruppe – eller med en professionel, som kan støtte dig i den svære situation. Det er også godt, hvis du kan holde fast i de aktiviteter, der giver dig energi og overskud.

Børn med PTSD

Hvis du har et barn, der kommer ud for en traumatisk oplevelse, er det helt centralt at få talt med barnet om oplevelsen. Tal med barnet om det fulde forløb, og anerkend og tillad alle de følelser, som barnet har. Undgå at ’lægge låg på oplevelsen’, men giv barnet mulighed for at snakke oplevelsen ’ihjel’. Hjælp stille og roligt dit barn i gang med at blive tryg ved de situationer, hun er blevet bange for. Hvis fx barnet er blevet bidt af en hund og derfor er blevet bange for alle hunde, så lær barnet at blive tryg ved hunde igen.

Hvis denne anerkendende og omsorgsfulde støtte ikke er tilstrækkelig, skal du søge professionel hjælp til barnet. Generelt er det bedst at sørge for, at barnet får professionel hjælp – man kan ikke være behandler for sit eget barn. Du kan søge hjælp hos jeres egen læge og ved at henvende dig til jeres kommune (fx borgerservice, som kan formidle kontakt til din/jeres sagsbehandler).

PTSD - Kom over dit livs traume

Voldomme oplevelser, hvor mennesker har været i livsfare eller oplevet at miste kontrollen, kan synes at hænge i kroppen efterfølgende. I værste fald kan det for nogle resultere i PTSD.

Casper Aaen forsøger med denne selvhjælpsbog at guide læseren igennem et 11 uger langt forløb, der hjælper med at bearbejde traumet og på den måde komme videre og få det bedre. Bogens metoder er inspireret af den evidensbaserede PTSD-behandling "Prolonged Exposure", der er udviklet af den amerikanske professor Edna Foa. 

 

Køb bogen her - al overskud går til arbejdet for et godt liv til flere

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883