Hvad er psykisk sygdom?

Cirka hver tredje dansker vil på et eller andet tidspunkt i livet opleve psykisk sygdom, psykiske problemer eller symptomer. 2-4 børn i hver klasse har en far eller mor, der er ramt af psykisk sygdom.

En psykiatrisk diagnose er egentlig kun et navn for en gruppe symptomer, der som regel optræder sammen og derved udgør en bestemt psykisk sygdom eller tilstand. Diagnose ikke er noget, man er – det er en betegnelsen for en sygdom, man har. Man er altså ikke 'skizofren', ligesom man ikke er 'KOL'. Det gælder for alle psykiske sygdomme, at jo tidligere man kommer i behandling, des bedre bliver fremtidsudsigterne. Det er derfor vigtigt at komme til lægen, hvis man har symptomer på den ene eller anden form for psykisk sygdom. Nogle sygdomme eller udviklingsforstyrrelser er dog vedvarende, men også her kan tidlig opmærksomhed og støtte gøre en forskel og øge livskvaliteten.

Det, at blive ramt af en psykisk sygdom, har betydning for forældreevnen. Det er svært for en som forælder at yde ens barn den omsorg man gerne vil, når den psykiske sygdom fylder. Det kan blive svært at skabe det nærvær og den tryghed som barnet har brug for, og det kan være svært at få skabt en struktureret hverdag og gode fælles oplevelser – ikke fordi man ikke gerne vil, men fordi sygdommen gør, at man ikke kan.

Sådan kan det opleves at vokse op i et hjem hvor der er psykisk sygdom?

Børn kan mærke, når deres forældre har det skidt og derfor bliver børn også påvirkede, når deres forældre bliver ramt af en psykisk sygdom. Hvor meget sygdommen påvirker barnet afhænger af en række faktorer; blandt andet sygdommen art og sværhedsgrad, hvor længe den står på, hvor gammelt barnet er, når sygdommen bryder ud og hvordan netværket omkring familien er. Men lige meget hvad, påvirker sygdommen altid barnet, og det er vigtigt at barnet får talt med nogen om det, ellers kan barnet komme til at føle sig meget ensom og misforstået. Børn kan også tro at det er deres skyld, at deres mor eller far har fået psykisk sygdom, og nogle gange får de ondt i hovedet eller maven, fordi de bekymrer sig om deres forældre. Det at være pårørende kan også påvirke barnets koncentration i skolen. De kan have sværere ved at lære det de skal eller de kommer i konflikter med andre børn og voksne.undefined

Børn der vokser op i en familie, hvor psykisk sygdom fylder, har ofte nogle meget lange antenner, da de gerne vil være på forkant i forhold til situationer, der kan opstå. De bekymrer sig ofte meget om deres forældre og nogle gange kan sygdommen fylde så meget, at barnets behov slet ikke bliver set eller hørt. Derfor har børn, der er pårørende, særligt brug for, at der er voksne omkring dem, som tør tale med dem om, hvordan de har det – det hjælper dem til at mestre deres livssituation, og det giver dem en følelse af at blive set og anerkendt.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883