Funktionsevnebeskrivelse

En funktionsevnebeskrivelse kortlægger borgerens ressourcer og begrænsninger i hverdagen. Den er et vigtigt redskab for både borger og sagsbehandler, i forhold til en afklaring af borgerens fremadrettede muligheder på arbejdsmarkedet - eller som et element i sagsbehandlingen af en sag om fleksjob eller førtidspension. Vi sikrer at både borger og sagsbehandler kan komme effektivt videre i sagsbehandlingsforløbet.

Målgruppe

Målgruppen er primært borgere, som har en verserende sag vedrørende ansøgning om førtidspension, eller som er i et forløb, der skal medvirke til en afklaring af, om der bør rejses en ansøgning om førtidspension. Det kan dreje sig om borgere, som har alvorlig psykisk sygdom og ofte også en eller flere somatiske sygdomme. Borgeren skal være vurderet færdigbehandlet af relevante speciallæger, der også har vurderet, at tilstanden har et kronisk præg. Ofte vil personerne have gennemført et eller flere forløb med henblik på at afklare arbejdsevnen. 

Sådan gør vi

Når vi har modtaget en henvisning og relevante lægelige akter fra sagsbehandler, aftaler vi, om der skal være en visiterende samtale, eller om vi kan kontakte borgeren direkte. Vi aftaler også med borgeren om samtalerne kan foregå i hjemmet, da dette som regel giver det mest realistiske indtryk af borgerens situation. Alternativt kan samtalerne foregå i Psykiatrifondens lokaler i København NV. Som udgangspunkt tager vi fire samtaler, hvorefter vi skriver en sluterklæring, som borgeren efterfølgende læser og godkender.

Formål

Formålet er at lave en fyldestgørende beskrivelse af borgerens ressourcer og begrænsninger i forhold til det daglige funktionsniveau. Heri vil også indgå en opsummering af, hvad tidligere afklarings- og behandlingsforløb m.v. har konkluderet løbende i status- og speciallægeerklæringer. Vi fokuserer desuden på at give et fyldestgørende billede af borgerens samlede sociale situation, som omfatter aktiviteter både inden for og uden for hjemmet, netværk, borgerens eget syn på og forventninger til fremtiden m.v.

Indhold i beskrivelsen

Funktionsevnebeskrivelsen beskriver fyldestgørende borgerens ressourcer og begrænsninger, samt opsummerer tidligere behandlings- og afklaringsforløb. Vi fokuserer på borgerens samlede sociale situation, som kan omfatte aktiviteter inde og uden for hjemmet, netværk, personens eget syn på fremtiden m.v.

Forløbet inkluderer 2-4 samtaler med socialrådgiver eller psykolog.

 • Visitation

  Du er velkommen til at kontakte os og drøfte en borgeres problemstillinger inden du tager endelig stilling til at bevillige forløb i Psykiatrifonden. Herudover deltager vi gerne i visitationssamtaler her i Psykiatrifonden eller på jobcenteret.

   

   

  Vi kan arbejde hos jer

  Hvis I visiterer mange borgere, kan opgaven udføres hos jer. Kontakt os og hør mere.

   

   

  Sikker mail

  Vi kan kontaktes via e-Boks, eller send en mail til daglig leder Nicolaj Christiansen på nc@psykiatrifonden.dk.

   

   

  IT sikkerhed

  Vi er godkendt af autoriseret IT revisor til i henhold til gældende lovgivning.
  Du kan kontakte os for at indhente IT-revisorerklæring.

 • Sikker mail

  Vi kan kontaktes via e-Boks, eller send en mail til daglig leder Nicolaj Christiansen på nc@psykiatrifonden.dk.

 • Jobafklarings- og ressourceforløb

  Vi har stor erfaring og ekspertise med at hjælpe og afklare personer, som kæmper med psykiske vanskeligheder og trivsel. Det kan være lige fra stress, angst og depression til personlighedsforstyrrelser, skizofreni og PTSD. Der hvor andre aktører ofte giver op, ser vi fortsat håb og muligheder. Det gør vi, fordi alle vores socialrådgivere og psykologer har stor viden og faglig indsigt i psykisk sygdom, og i hvilke muligheder og barrierer psykisk sygdom kan skabe på arbejdsmarkedet.

  Læs mere her
 • Specialiseret mentorforløb

  Vi tilrettelægger et mentorforløb ud fra den enkelte borgers konkrete behov i samråd med jobcentrets ønsker.

  Læs mere

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883