Hverdagsmestring og psykoedukation

Borgere med psykiske udfordringer får ny viden, indsigt og konkrete værktøjer til at håndtere hverdag og arbejdsliv.

Vi øger borgerens viden om psykiske sygdomme og giver dem konkrete redskaber, som kan hjælpe dem med at håndtere og mestre deres hverdag. 

Formål

Til undervisningen i mestring af arbejds- og hverdagsliv (mandage) arbejder vi med, at forbedre deltagernes muligheder for at opnå eller fastholde kontakten til arbejdsmarkedet under sygdom. 

Psykisk sårbarhed - og sygdom kan påvirke både personlige og sociale forhold i deltagernes liv, som med svækkede ressourcer kan være svære at håndtere. 

​Mestringsforløbet fokuserer på, at styrke deltagernes handlekompetencer ud fra både teoretiske oplæg og praktiske øvelser. Ved at hjælpe deltagerne med at mestre de personlige og sociale konsekvenser af sygdom, forbedres deltagerens muligheder for at opnå eller fastholde arbejde. 

Mellem undervisningsgangene arbejder deltageren med konkrete øvelser med fokus på mestring af sygdomsforløb, hverdags,- og arbejdsliv. 

Til psykoedukation (torsdage) undervises der i psykisk sårbarhed i en arbejdsmæssig sammenhæng, herunder årsager, symptomer, behandling og forebyggelse af stress, angst og depression.

Undervisningen varetages af socialrådgiverne og erhvervspsykologerne i Psykiatrifonden.

Målgruppe

Forløbet er målrettet mennesker med en psykisk sygdom eller sårbarhed. Deltagerne kan være sygemeldte (hel- eller deltid), ledige eller i arbejde.

Samtaler

Det er muligt at supplere forløbet med individuelle samtaler med en erhvervspsykolog eller erhvervsrådgiver.

Formålet med samtalerne er at støtte deltageren i at fastholde nuværende arbejde eller vende tilbage til arbejdsmarkedet. Der er også mulighed for at supplere forløbet med samtaler på arbejdspladsen, hvor deltager og psykolog/rådgiver taler med nærmeste leder om, hvordan medarbejderen bedst fastholdes eller vender tilbage til arbejdspladsen. Der kan desuden etableres et samarbejde med jobcenteret, hvis deltageren er sygemeldt.

Praktiske oplysninger

Forløbet varer 6 uge Undervisningen i psykoedukation foregår mandage 09.30-12.00 og undervisning i hverdagsmestring foregår torsdag 09.30-12.00.

Begge dage i Psykiatrifonden, Hejrevej 43, 2400 København NV

 • Jobafklarings- og ressourceforløb

  Vi har stor erfaring og ekspertise med at hjælpe og afklare personer, som kæmper med psykiske vanskeligheder og trivsel. Det kan være lige fra stress, angst og depression til personlighedsforstyrrelser, skizofreni og PTSD. Der hvor andre aktører ofte giver op, ser vi fortsat håb og muligheder. Det gør vi, fordi alle vores socialrådgivere og psykologer har stor viden og faglig indsigt i psykisk sygdom, og i hvilke muligheder og barrierer psykisk sygdom kan skabe på arbejdsmarkedet.

  Læs mere om vores forløb
 • Specialiseret mentorforløb

  Vi tilrettelægger et mentorforløb ud fra den enkelte borgers konkrete behov i samråd med jobcentrets ønsker.

  Læs mere her
 • Visitation

  Du er velkommen til at kontakte os og drøfte en borgeres problemstillinger inden du tager endelig stilling til at bevillige forløb i Psykiatrifonden. Herudover deltager vi gerne i visitationssamtaler her i Psykiatrifonden eller på jobcenteret.

   

   

  Vi kan arbejde hos jer

  Hvis I visiterer mange borgere, kan opgaven udføres hos jer. Kontakt os og hør mere.

   

   

  Sikker mail

  Vi kan kontaktes via e-Boks, eller send en mail til daglig leder Nicolaj Christiansen på nc@psykiatrifonden.dk.

   

   

   

  IT sikkerhed

  Vi er godkendt af autoriseret IT revisor til i henhold til gældende lovgivning.
  Du kan kontakte os for at indhente IT-revisorerklæring.

 • Sikker mail

  Vi kan kontaktes via e-Boks, eller send en mail til daglig leder Nicolaj Christiansen på nc@psykiatrifonden.dk.

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883