Afdækning af forskelsbehandling kommer endelig i gang

Sundhedsminister Magnus Heunicke, S, har bedt sine ministerkolleger om at afdække, om og hvor der finder forskelsbehandling sted af mennesker med psykisk sygdom. Det sker efter at SF tilbage i februar 2019 fremsatte et beslutningsforslag i Folketinget med et ønske om, at mennesker med en psykisk sygdom skulle kunne få en fornyet vurdering af deres mentale helbred eller en mulighed for at få en erklæring om ikke længere at være syge. Psykiatrifonden mener, afdækningen er et skridt på vejen til at give mennesker med tidligere psykisk sygdom de samme rettigheder som andre.

Behovet for en fornyet vurdering optræder blandt andet fordi en række personer med psykisk sygdom i deres fortid har oplevet at have svært ved at optage lån, få en forsikring, komme ind på bestemte uddannelser mv. til trods for, at de ikke har haft symptomer på psykisk sygdom i flere år.

Da beslutningsforslaget blev behandlet i Folketinget i vinter enedes partierne om først at afdække, hvorvidt der finder forskelsbehandling sted, og derefter drøfte eventuelle forslag til nødvendige forbedringer på området.

Folketingsvalget forhalede processen, og først nu, hvor SFs psykiatriordfører Trine Torp med et §20-spørgsmål har rykket Magnus Heunicke for et svar på, hvor sagen står, kommer afdækningen ifølge hans svar i gang.

Heunicke: Vigtig debat om urimelige begrænsninger

Her er Sundhedsministeriets fulde svar på Trine Torps spørgsmål:

”Med beslutningsforslaget B 28 blev der igangsat en vigtig debat om vilkårene for mennesker med psykiske lidelser, og hvordan en psykiatrisk diagnose kan sætte nogle helt urimelige begrænsninger i hverdagen, også lang tid efter symptomerne på sygdommen er forsvundet. Derfor var alle partier på tværs af Folketinget også enige om, at vi skal lægge os i selen for at afhjælpe problemet med stigmatisering af psykiske lidelser.

Et flertal af Folketinget ønskede at igangsætte en afstigmatiseringsindsats, som skal bygge på en grundig afdækning af problemets omfang. Jeg har derfor bedt mine ministerkollegaer om at hjælpe med at afdække problemer med forskelsbehandling af mennesker med psykiske lidelser inden for deres ressortområde, og Sundhedsstyrelsen er i gang med at afdække, hvorvidt og hvordan fx Norge, Sverige, England ”raskmelder” psykiatriske patienter og hvilke afstigmatiseringsindsatser, de har for målgruppen. Jeg vil tage initiativ til at drøfte opfølgningen på B28 med ordførerkredsen, for at få input til det videre arbejde, ligesom vi også skal drøfte eventuelle forslag til forbedringer på området, når afdækningen er færdiggjort.”

Læs spørgsmål og svar i fuld længde

SF’s forslag blev fremsat på baggrund af fagfolks bekymringer om den udprægede forskelsbehandling af mennesker med tidligere psykisk sygdom på en række områder. Speciallæge og psykiatrisk konsulent hos Psykiatrifonden, Per Vendsborg, siger:
”Vores pointe er sådan set, at man åbent skal kunne fortælle, at man har haft en psykisk sygdom og stadig have de samme rettigheder som alle andre. Det her er et skridt på vejen."

Læs om Folketingets debat om beslutningsforslaget

 

 

 

 

 

Vil du modtage Psykiatrifondens nyhedsbrev?

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883