BØRN, DER VOKSER OP MED EN MOR ELLER FAR MED PSYKISK SYGDOM: PSYKIATRIFONDEN SKAL DRIVE NYT KOMPETENCECENTER

Psykiatrifonden skal stå i spidsen for det nye nationale kompetencecenter for børn, der vokser op psykisk sygdom i familien. ”Det er et utroligt vigtigt område, der her bliver prioriteret. Børn til forældre eller søskende med psykisk sygdom er en helt særlig risikogruppe. Vil vi forebygge psykisk sygdom- og det vil vi - så er det disse børn, der kræver en helt særlig og tidlig indsats”, siger Psykiatrifondens formand psykiater Torsten Bjørn Jacobsen. Centeret begynder sit arbejde i det tidlige efterår.

Behovet for en styrket indsats for den store gruppe af børn er tydeligt: 310.000 børn vokser op med en mor eller far med psykisk sygdom, viste en stor afdækning fra Psykiatrifonden for nylig. Det har længe været en overset gruppe på trods af de store risikofaktorer, børnene lever med – de risikerer i langt højere grad end andre børn at udvikle psykisk sygdom, de har flere selvmordsforsøg, og de optræder oftere i kriminalitetsstatistikkerne.

”Psykiatrifonden har fået et stort ansvar. Vi vil gøre vores yderste for at gøre det bedre for alle de berørte børn, og vi glæder os til at komme i gang”, siger Psykiatrifondens direktør Marianne Skjold.

Børn kræver en særlig indsats

”Det er et utroligt vigtigt område, der her bliver prioriteret. Børn til forældre eller søskende med psykisk sygdom er en helt særlig risikogruppe. Vil vi forebygge psykisk sygdom - og det vil vi - så er det disse børn, der kræver en helt særlig og tidlig indsats”, siger psykiater og formand formand for PsykiatrifondenTorsten Bjørn Jacobsen.

Psykiatrifonden står bag det nye kompetencecenter sammen med Region Nordjylland og Region Hovedstaden.

Opmærksomhed på hele familien

Kompetencecenteret er finansieret over de kommende fire år med 11 millioner kroner fra satspuljeaftalen på sundhedsområdet. Kompetencecenteret skal indsamle og formidle viden på området for at styrke fagpersoners kompetencer i forhold til at forebygge, afdække og sætte tidligt og kvalificeret ind med hjælp. Samtidig skal der være opmærksomhed på familien frem for barnet alene, og dermed fokus på samarbejdet med forældre og andre primærpersoner i barnet eller den unges liv.

Psykiatrifonden har stor erfaring med indsatser for børn, der vokser op i familier med psykisk sygdom. De seneste ti år har Psykiatrifonden blandt andet drevet samtalegrupper for disse børn, og flere kommuner har oprettet børnegrupper efter at have fået Psykiatrifondens rådgivning og uddannelse til gruppeledere i kommunen. Desuden har Psykiatrifonden afdækket den mangelfulde indsats overfor de sårbare børn gennem flere undersøgelser og udviklet et samtaleværktøj sammen med de fem danske regioner.

Vil du modtage Psykiatrifondens nyhedsbrev?

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883