"Bornholmermodellen" giver børn frirum

En mangeårig indsats for børn i bornholmske familier med en psykisk sygdom betyder, at mange af børnene i familierne i dag bliver både set og hørt. Ligesom i resten af landet er det stadig ofte et tabu at have en mor eller far, der har en psykisk sygdom. Men 15 års erfaring med bl.a. børnegrupper har givet Bornholms børn et frirum og samtidig løsnet op for tabuet. Tværfaglig vidensdeling og lang erfaring hos de, der arbejder med børnene, har givet resultater.

- Efter en svær start har vi nu en lang erfaring med disse børn, og vi bakkes op af både regionen og kommunen, der hver stiller en medarbejder til rådighed for projektet. Samtidig har vi et tæt samarbejde med bl.a. skolerne og socialrådgiverne, og vi arbejder altid tværfagligt, lyder det fra sygeplejerske Dorte Westh fra psykiatrien på Bornholm.

Hvis en forælder bliver indlagt på Psykiatrisk Center, tilbydes der i dag familiesamtaler. Her kan barnet/børnene blive tilbudt at deltage i børnegrupper, der startes op to gange om året. Men forældrene behøver ikke at være indlagt; der kan også henvises andre steder fra. Børnene kan f.eks. henvises fra en skole og tilbydes en plads i børnegrupperne. Grupperne er for aldersgruppen 9-14 år, og børnegrupperne har efterhånden kørt i ti år.

Ud over en indledende samtale er der ti møder i børnegrupperne og herefter en evaluerende samtale.

- På møderne i børnegruppen tager vi fat i, hvad børnene mærker og hvad de oplever derhjemme. Og det behøver ikke kun være børn med forældre med en psykisk sygdom. De kan også være fra familier med misbrugsproblemer eller en familie, der står i en svær skilsmissesituation. Men i gruppen kan børnene spejle sig i hinanden, og det er vigtigt, siger Dorte Westh.

Børnegruppe kan være et stort skridt

Det handler ikke kun om alt det faglige, der naturligvis skal være på plads. Dorthe Westh bruger også meget tid på at tale med forældre om, at deres børn måske kan have gavn af at deltage i en børnegruppe. Det skridt er ikke lige let for alle at tage.

- Men jeg har været med i mange år, og jeg kender mange familier. Jeg kan have flere samtaler med dem, hvor jeg ikke kan nå igennem. Men hvis man bliver ved, så får vi ofte ”hul igennem” og kan få børnene med i en børnegruppe. Herfra kan vi tage fat på alle de spørgsmål, børnene måtte have, og vi lægger altid vægt på, at de skal også skal huske at passe på sig selv, siger Dorte Westh.

Den tværfaglighed, man arbejder med i ”Bornholmermodellen”, hvor der er kontakt til både det psykiatriske system, skoler, væresteder osv., er efter hendes mening kernen i en bornholmsk succes. Dorthe Westh mener, at det giver børn/unge bedre muligheder for både at forstå deres egen situation og agere i den.

 

 

 

Vil du modtage Psykiatrifondens nyhedsbrev?

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883