Dansk forskning viser vej til opsporing af børn der mistrives

Helt nye, danske forskningsresultater tyder på, at en stor gruppe børn i psykisk mistrivsel ikke får tilstrækkelig hjælp i tide i dag og at det påvirker deres dagligdag og deres afgangsprøve i folkeskolen. Derudover viser resultaterne, at man nemt og systematisk kan finde frem til disse børn og give dem den tidlige indsats, hjælp og støtte, de har brug for. En systematisk tilgang til tidlig opsporing er det første skridt på vejen til effektivt at hjælpe børn i psykisk mistrivsel og på den måde mindske deres risiko for senere at udvikle en psykisk sygdom. Studiet er relateret til Psykiatrifondens forskningsprojekt Mind My Mind.

Det nye, danske studie er baseret på data fra fødselskohorten Copenhagen Child Cohort 2000 (CCC2000), der inkluderer alle børn født i det tidligere Københavns Amt i år 2000. Børnenes forældre er blevet bedt om at udfylde spørgeskemaet "The Strengths and Difficulties Questionnaire" om barnets mentale styrker og vanskeligheder ved 11-12-års alderen. På baggrund af forældrenes svar i 2011-12 og ved brug af en algoritme har forskerne vurderet, om barnet udviste psykisk mistrivsel i en sådan grad, at en tidlig indsats kunne være hjælpsom.

Læs forskningsartiklen i det videnskabelige tidsskrift PLOS ONE

Forskerne har skabt denne måde at regne på (algoritmen) ved hjælp af befolkningsmålinger af psykisk mistrivsel i Danmark og flere omkringliggende lande. I studiet vurderes kvaliteten af den nye metode ved at se på, hvordan børnene klarer sig senere i livet. Oplysninger fra nationale registre viser, hvordan børnene klarer sig ved 9. klasses afgangseksamen, samt om de har fået hjælp i det offentlige sundhedsvæsen hos enten en psykolog eller i psykiatrien.

Kun hvert fjerde barn får hjælp - og venter længe på den

I alt er 2.015 børn blevet screenet for psykisk mistrivsel ved brug af regnemetoden. Heraf viste ca. 10% af børnene tegn på psykisk mistrivsel ved 11-12-årsalderen. Ifølge de nationale registre modtog ca. hvert fjerde af børnene i mistrivsel hjælp i det offentlige sundhedsvæsen frem til 16-17-årsalderen. Der gik dog i gennemsnit 2,5 år fra forældrene svarede på spørgeskemaet til børnene modtog hjælpen. Blandt børnene, som modtog hjælp, opnåede hele 20% ikke nogen 9. klasses afgangseksamen. De resterende 75% af børnene i mistrivsel modtog ingen hjælp i det offentlige sundhedsvæsen frem til 16-17-årsalderen. Disse børn havde lige så gode muligheder for at få deres 9. klasses afgangsprøve som elever i god trivsel, men deres karaktergennemsnit var 1 point lavere end hos de klassekammerater, som ikke udviste psykisk mistrivsel i 11-12 års-alderen.

Viden på vej om tidlig indsats

Forskergruppen undersøger netop nu effekten af en tidlig indsats hos børn i psykisk mistrivsel i forskningsprojektet Mind My Mind. Her benyttes udregningsmåden, som er beskrevet ovenfor, som en del af visitationen til at deltage i projektet. Mind My Mind er et udviklings- og forskningsprojekt finansieret af TrygFonden og Lundbeckfonden, drevet af Psykiatrifonden i samarbejde med Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center - Region Hovedstadens Psykiatri, Dansk Center for Sundhedsøkonomi - Syddansk Universitet samt forsøgskommuner og -regioner.

Læs mere om Psykiatrifondens forsknings- og udviklingsprojekt Mind My Mind

Vil du modtage Psykiatrifondens nyhedsbrev?

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883