Det mener Psykiatrifonden

Folketingets manglende vilje til at prioritere behandlingen af mennesker med psykisk sygdom ses, når man sammenligner psykiatrien med kræftbehandlingen. På kræftområdet har politikerne besluttet, at der skal være råd til den bedst mulige behandling. Det er sket via fire kræftplaner til over 10 milliarder kroner.

På psykiatriområdet er der kommet to psykiatriplaner, hvor en stor del er midlertidige bevillinger, og med pengenes ophør falder forbedringerne ofte til jorden.

Psykiatrifonden kæmper konkret for varige midler til:

  • Flere sengepladser, så patienter ikke afvises pga. pladsmangel og udskrives for tidligt.
  • Styrkelse af ambulant behandling og udgående teams, så kontinuitet i behandlingen sikres.
  • Bedre behandlingstilbud på bostederne, så folk med svær psykisk sygdom ikke dør 15-20 år tidligere end andre.
  • Særskilt behandling til mennesker med psykisk sygdom, som også har stof- og alkoholmisbrug.
  • Systematisk forebyggelse hos børn og unge ved en tværpolitisk forebyggelsesplan.
  • Gratis psykologhjælp og hurtig behandling til alle, der har brug for det.


Disse initiativer kan gennemføres, hvis Folketinget forpligter sig til en investering i psykiatrien i samme størrelsesorden som på kræftområdet de næste 10-20 år.

 

Vil du modtage Psykiatrifondens nyhedsbrev?

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883