Førende forsker en hovedkraft

Det nationale kompetencecenter bliver præget af et højt fagligt niveau og den seneste viden på området. I spidsen for den del af arbejdet står professor Anne Thorup, der har årelang erfaring med børne- og ungdomspsykiatrisk forskning.

Det er en af landets førende forskere, der skal sørge for, at Kompetencecentret er opdateret med den seneste, nye viden, som alle så kan få gavn af. 

Nationalt kompetencecenter for børn og unge i familier med psykisk sygdom, i daglig tale KOMBU, skal nemlig være præget, af at der hele tiden kommer ny viden. Den indsats står Anne Thorup. Hun er professor MSO i forebyggelse og tidlig intervention i børne- og ungdomspsykiatrien.

"Min rolle er bl.a. at sikre, at vi evaluerer de mange initiativer rent forskningsmæssigt.  Det kræver en viden om de familier, der har et familiemedlem med en psykisk sygdom, og samtidig kræver det kendskab til metoder, som kan måle forandringer over tid," siger Anne Thorup.

Kommuner kan få pakketilbud

Med mange års erfaring inden for børne- og ungdomspsykiatrisk forskning skal Anne Thorup bidrage forskningsmæssigt ved at sørge for, at KOMBU bliver en platform, som har et højt fagligt niveau og samtidig bringer de samlede erfaringer videre. Hun opfordrer derfor alle til at bruge Kompetencecentret.

"Kommuner og regioner kan kontakte os, for vi kommer gerne ud og hjælper dem. Det betyder både en faglig opkvalificering og at man kan få et pakketilbud på baggrund af den samlede viden, der nu er på området," siger Anne Thorup.

Stort potentiale for forebyggelse

Når politikere skal tage stilling til, hvad pengene i fx en kommunekasse skal bruges til, skal argumenterne være på plads, og dem kan Kompetencecentret levere.

"Børn af forældre, som har eller har haft en alvorligere psykisk sygdom, har selv en forhøjet risiko for at blive psykisk syge, når de bliver unge eller voksne. Det at have et familiemedlem, der har en psykisk sygdom, påvirker jo alle i familien. Derfor er der et kæmpe forebyggelsespotentiale for børnene, som er født i familier, hvor en forælder har en psykisk sygdom. At gøre en forskel for familierne her og nu øger børnenes trivsel, både i skolen og hverdagen i øvrigt. Og så er der med stor sandsynlighed også penge at spare for samfundet ved at forebygge," understreger Anne Thorup. 

 

Vil du modtage Psykiatrifondens nyhedsbrev?

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883