Psykiatrifonden skal øge trivslen i folkeskoler

Psykiatrifondens programchef Katrine Finke har modtaget en bevilling fra TrygFonden på næsten 3 millioner kroner over tre år til at udbrede Psykiatrifondens store projekt TRIV NU til landets folkeskoler. Udbredelsen af det digitale, trivselsskabende program kommer til at foregå under navnet TRIV NU Danmark. Det er gratis for alle skoler at anvende TRIV NU.

"I projekt TRIV NU Danmark bidrager vi til at løse lærernes udfordringer med at sætte fokus på elevernes trivsel i en travl hverdag. Skolens rolle er helt afgørende for at sikre en positiv udvikling af børn og unges mentale sundhed, bl.a. ved at sikre sunde og inkluderende miljøer," siger Katrine Finke.

Skoleelevers mistrivsel er øget gennem de sidste 15 år samtidig med, at lærerne giver udtryk for at mangle tid og redskaber til at skabe trivselsfremmende miljøer for eleverne. Fra det nye år vil Psykiatrifonden holde workshops og trivselsforløb på skoler over hele landet og hjælpe skolerne i gang med at bruge det gratis værktøj TRIV NU, som gør det let at komme i gang med det trivselsfremmende arbejde i klassen.

Interesserede skoler kan læse mere på trivnu.dk.

På vej til skoler i alle kommuner

TRIV NU Danmark tager udgangspunkt i det digitale læremiddel TRIV NU, som er udviklet i partnerskab med TrygFonden (2014-2018). TRIV NU er et nytænkende digitalt og interaktivt læremiddel til 4.-9. kl. Evalueringen af forløbet har vist positive resultater ift. trivsel i klassen, særligt blandt de elever med dårligst trivsel i udgangspunktet.

Med TRIV NU kan lærerne arbejde systematisk med elevernes selvværd, relationer, handlekompetence og det samlede klassemiljø.

 

I projekt TRIV NU Danmark bidrager vi til at løse lærernes udfordringer med at sætte fokus på elevernes trivsel i en travl hverdag

 

I TRIV NU Danmark vil læremidlet blive implementeret på skoler i alle kommuner i Danmark. TRIV NU kan med fordel suppleres med andre indsatser, der omhandler trivsel, mistrivsel og mobning.

Testet og godkendt af lærere og elever

Psykiatrifonden har udviklet trivselsforløb og undervist i grundskolen og på ungdomsuddannelser i mere end ti år. Psykiatrifonden har skabt de to trivselsindsatser TRIV NU og OPTUR med omfattende sparring fra og afprøvning hos lærere og elever.

Siden 2014 har Psykiatrifondens undervisningslastbil rullet ud til skoler i Region Sjælland. I slutningen af 2015 blev det besluttet, at TRIV NU skulle udbydes digitalt, så alle landets skoler havde mulighed for at være med.

Fra august til december 2017 er TRIV nu blevet testet, evalueret og videreudviklet, og fra starten af 2019 lanceres det færdige TRIV NU, så alle skoler i hele Danmark kan få gavn af det. TRIV NU er gratis at bruge.

Vil du modtage Psykiatrifondens nyhedsbrev?

Hejrevej 43 | 2400 København NV | 3929 3909 | pf@psykiatrifonden.dk | CVR 1917 4883